Uutinen 6.7.2012

ACTA

Suomi allekirjoitti väärentämisen vastaisen kauppasopimuksen eli ACTA-sopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) 21 muun EU-jäsenvaltion sekä Euroopan unionin kanssa 26.1. 2012.

Väärentämisen vastaisella kauppasopimuksella pyritään kansainvälisesti estämään teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksia.

Sopimus on herättänyt laajaa keskustelua ja kritiikkiä eri puolella Eurooppaa. Sitä on arvosteltu kansalaisten perusoikeuksia loukkaavaksi. Euroopan komissio päätti helmikuussa viedä ACTA-sopimuksen arvioitavaksi EU:n tuomioistuimeen. Asian tuomioistuinkäsittely kestänee vuodesta puoleentoista. Myös Euroopan parlamentin pitää vielä hyväksyä sopimus.

Suomessa eduskunnan ja tasavallan presidentin pitää hyväksyä sopimus, jotta siihen voidaan sitoutua. EU-ministerivaliokunta päätti 9. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa, että Suomi ottaa aikalisän sopimuksen kansallisen ratifiointityön osalta.

Euroopan parlamentti hylkäsi 4.7.2012 ACTA-sopimuksen. Näin ollen sopimus ei voi astua voimaan EU:ssa.

 

Lisätietoa ACTA-sopimuksesta:

Kansalaispalaute kaatamassa Acta-sopimuksen? (Eurooppatiedotuksen verkkouutinen 20.4.2012)

Valtioneuvoston tiedote

ACTA ulkoministeriön sivuilla

ACTA komission sivuilla

Sopimusteksti (pdf)

Oikaisu (pdf)