Uutinen 16.7.2012

EU-kansalaiset ovat tietoisia verkon vaaroista

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa 2012 tutkimuksen, joka tarkastelee unionin kansalaisten Internet-käyttäytymistä sekä käyttäjien kokemuksia verkkoturvallisuudesta. Tutkimuksen mukaan suomalaiset luottavat verkkopalveluiden käyttötaitoihinsa keskimäärin muita eurooppalaisia enemmän, mutta suhtautuvat varauksellisesti digitaalisen ympäristön turvallisuuteen. Suomalaiset ovat myös keskimäärin muita eurooppalaisia tietoisempia kyber- eli verkkorikollisuuden vaaroista käyttäessään Internet-palveluita.

Verkkorikollisuus kasvaa Euroopassa. Kuva: Euroopan komissio

Internetin käyttäjät tiedostavat verkkorikollisuuden

Internetin käyttäjät ympäri Eurooppaa ovat entistä tietoisempia verkkoturvallisuuteen liittyvistä riskeistä. Valtaosa komission tutkimukseen vastanneista kokee, että luottamus verkkoympäristön turvallisuuteen on heikentynyt kuluneen vuoden aikana. Erityisesti huoli henkilötietojen varastamisesta Internetissä on lisääntynyt.

Yli kolmasosa kyselyyn vastanneista ilmoitti saaneensa petostarkoituksessa lähetettyjä sähköpostiviestejä. EU-kansalaiset ilmoittivat myös törmänneensä Internetissä muun muassa rasismia lietsovaan ja uskonnollista fundamentalismia tukevaan materiaaliin, verkkopetosyrityksiin sekä identiteettivarkauksiin.

 Komissio haluaa lisätä tietoverkkovalvontaa Euroopassa

EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta lähtien. Kuva: EuropolEU:n verkkorikostorjuntakeskuksen on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2013 alusta lähtien. Kuva: Europol

Komission julkaiseman raportin mukaan maailmanlaajuinen verkkorikollisuus on kasvussa. Arviolta yli miljoona käyttäjää joutuu tietoverkkorikollisuuden kohteeksi päivittäin eri puolilla maailmaa. Euroopan komissio on ehdottanut yhteisen verkkoturvallisuuden vahvistamista unionin alueella osana Europolin toimintaa vuoden 2013 alusta alkaen.

Europolin tietoverkkoturvallisuusasiantuntijat pyrkivät tulevaisuudessa estämään erityisesti Internetin identiteettivarkauksia, vahvistamaan infrastruktuuri- sekä tietojärjestelmien suojelua sekä minimoimaan pankki- ja luottokorttitietojen varkaudet. Komission mukaan myös lasten ja nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö verkkoympäristössä vaatii tarkempaa valvontaa unionin alueella.

Verkkokäyttäytymisessä on alueellisia eroja

Erityisesti pohjoismaissa kansalaiset käyttävät Internetiä enenevissä määrin pankkiasioiden hoitamiseen ja ostosten tekemiseen. Sitä vastoin joissain jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Portugalissa ja Bulgariassa, verkkopankin ja -kaupan käyttö on edelleen harvinaista.

Mitä enemmän ihmiset käyttävät Internetiä henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen, sitä tietoisempia he ovat verkkoympäristön mahdollisista uhista. Tutkimuksen mukaan käyttäjien kasvanut tietoisuus lisää myös tietoturvallisuushankintoja kyberuhkien välttämiseksi.

Lue lisää  

Komission raportti verkkoturvallisuudesta (englanniksi)

Verkkoturvallisuutta koskeva eurobarometri (Suomi ja EU)

European Cybercrime Centre (englanniksi)

Tiedote EU:n verkkorikostorjuntakeskuksen perustamisesta