Uutinen 9.8.2012

Romanialaiset ja bulgarialaiset tukevat EU:n osallistumista maidensa uudistuksiin

Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2007. Erityisesti oikeusjärjestelmän uudistaminen, korruption- sekä etenkin Bulgariassa järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen ovat olleet Euroopan komission asettamia ensisijaisia tavoitteita unionin tuoreimmille jäsenvaltioille.

EU:n yhteistyö- ja valvontamekanismi tukee Romanian ja Bulgarian oikeusjärjestelmien uudistuksia. Kuva: Euroopan komissio

Uudistusten tukemiseksi EU perusti yhteistyö- ja valvontamekanismin tarkkailemaan maiden kehitystä.

Heinäkuussa 2012 julkaistu Eurobarometri-kyselytutkimus selvitti, miten kansalaiset Romaniassa ja Bulgariassa kokevat EU-jäsenyyden vaikuttaneen järjestelmiensä kehitykseen kuluneiden viiden jäsenyysvuoden aikana.

Korruptio ja järjestäytynyt rikollisuus otetaan vakavasti

Yli 90 prosenttia romanialaisista ja bulgarialaisista vastaajista pitää korruption kitkemistä omassa maassaan tärkeänä. Oikeusjärjestelmän puutteita pidetään vakavana ongelmana. Myös Bulgariassa esiintyvää järjestäytynyttä rikollisuutta pidettiin huomattavana ongelmana – tätä mieltä on jopa 96 prosenttia vastaajista.

Vähemmistö molempien maiden vastaajista kokee korruption sekä Bulgariassa ilmenevän järjestäytyneen rikollisuuden kuitenkaan vähentyneen kuluneiden viiden vuoden aikana.

Ne kansalaiset, jotka ovat tietoisia EU:n yhteistyö- ja valvontamekanismin tarkkailusta kokevat uudistusten toteutuneen paremmin kuin muut vastaajat. Nuoret suhtautuvat muita vastaajia epäilevämmin.

Parlamenttiaukio Sofiassa. Tuoreen Eurobarometrin mukaan bulgarialaiset tukevat EU:n toimia mm. järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi. Kuva: Kiril KapustinParlamenttiaukio Sofiassa. Tuoreen Eurobarometrin mukaan bulgarialaiset tukevat EU:n toimia mm. järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi. Kuva: Kiril Kapustin

Kansalaiset tukevat korruption vähentämistä ja oikeusjärjestelmien uudistamista

Sekä Romaniassa että Bulgariassa 76 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että EU:n tulee ottaa osaa korruption kitkemiseen sekä oikeusjärjestelmän uudistamiseen.

Romanialaisten ja bulgarialaisten vastaajien mielestä valvontaa ja tarkkailua tulisi jatkaa kunnes maassa saavutetaan EU-maihin verrattavissa oleva taso. Yhteensä vain alle kymmenen prosenttia vastaajista on sitä mieltä että EU-tarkkailu tulisi lopettaa.

Erityisesti ne vastaajat, jotka kokevat EU:n kokonaisvaikutuksen olleen maalleen myönteinen haluavat EU:n osallistuvan uudistumisprosesseihin kunnes tavoitteet on saavutettu.

Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2007. Kuva: Puolan presidentin kansliaRomania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin vuonna 2007. Kuva: Puolan presidentin kanslia

EU:n vaikutuksia pidetään positiivisina

Tutkimukseen osallistuneista EU-kansalaisista 65 prosenttia ilmoittaa EU:n vaikuttaneen positiivisesti Romanian oikeusjärjestelmän modernisoitumiseen ja 59 prosenttia kokee että EU on edesauttanut korruption kitkemistä.

Bulgariassa yhteistyö- ja valvontamekanismin toiminta koetaan sitäkin myönteisemmin. Peräti 71 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että EU-mekanismilla on edesautettu Bulgarian oikeusjärjestelmän uudistamista ja 67 prosenttia kokee korruption vähentyneen. Suurin osa vastaajista on myös sitä mieltä että Euroopan unioni on vaikuttanut järjestäytyneen rikollisuuden vähentymiseen.

Lue lisää:

EU:n yhteistyö- ja valvontamekanismi (englanniksi)

Eurobarometri 351: The cooperation and verification mechanism for Bulgaria and Romania (englanniksi)