Uutinen 3.9.2012

Kokemukset Euroopan unionista vaihtelevat Etelä-Pohjanmaalla.

Euroopan komission Suomen-edustuston Taloustutkimus Oy:llä teettämässä kyselyssä selvitettiin Etelä-Pohjanmaan asukkaiden suhtautumista Euroopan unioniin sekä eteläpohjalaisten ruokaostosten valintaan vaikuttavia tekijöitä. EU:hun suhtautumisessa myönteiset ja kielteiset kannat ovat jakautuneet varsin tasaisesti. Ruokaostoksissaan eteläpohjalaiset tekevät valintansa ensisijaisesti laadun pohjalta.

Eteläpohjalaiset suhtautuvat vaihtelevasti Euroopan unioniin. Kuva: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto

Tasainen jakautuminen EU-kannoissa

Eteläpohjalaisista 33 % pitää kyselyn mukaan Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 29 % huonona asiana. Loput suhtautuvat asiaan neutraalisti tai eivät sano kantaansa.
Kyselyyn vastanneista 22 % katsoi EU-jäsenyyden vaikuttaneen heidän jokapäiväiseen elämäänsä erittäin tai melko myönteisesti. Erittäin tai melko kielteiseksi vaikutuksen koki toiset 22 %. Liki puolet tunsi, että jäsenyydellä ei ole niin myönteistä kuin kielteistäkään vaikutusta. Loput eivät ottaneet kantaa ollenkaan.

EU arjessa tapahtumaa vietettiin Seinäjoella perjantaina 31.08.2012. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa eteläpohjalaisesta ruokamaakunnasta. Kuva: EurooppatiedotusEU arjessa tapahtumaa vietettiin Seinäjoella perjantaina 31.08.2012. Tapahtumassa keskusteltiin muun muassa eteläpohjalaisesta ruokamaakunnasta. Kuva: Eurooppatiedotus

Kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan jakautuu sekin tasaisesti. Noin puolet on erittäin tai melko kiinnostunut ja vastaava määrä ei ole lainkaan tai vain vähän kiinnostunut EU:n toiminnasta. Yli puolet eteläpohjalaisista oli sitä mieltä, että EU-asioita käsitellään mediassa sopivasti. Liian vähän EU-asioita käsitellään tiedotusvälineissä 17 %:n mielestä, kun taas 19 % koki median käsittelevän EU-asioita liikaa.

"Etelä-Pohjanmaalla suhtautuminen EU:hun on hieman kriittisempää kuin muissa parin viime vuoden aikana tutkituissa maakunnissa. Sen sijaan kiinnostus EU:n toimintaa kohtaan ei merkittävästi poikkea muusta Suomesta", kommentoi Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen kyselyn tuloksia.

Ruoan laatu kiinnostaa eteläpohjalaisia

Eteläpohjalaisessa ruokamaakunnassa arvostetaan ruoan laatua. Lähes puolet vastaajista piti laatua ensisijaisena valintakriteerinä ostoksia tehdessä. Hinta oli ensisijainen kriteeri kolmasosalle vastaajista. Viidesosa ilmoitti ensisijaiseksi valintakriteeriksi tuotteiden alkuperän.

Ruoan hinta, laatu ja alkuperä kiinnostavat eteläpohjalaista kuluttajaa. Kuva: Kaupan liittoRuoan hinta, laatu ja alkuperä kiinnostavat eteläpohjalaista kuluttajaa. Kuva: Kaupan liitto

Alkuperätiedot kuitenkin kiinnostavat. Puolet vastaajista sanoi ostohetkellä etsivänsä tietoja ruoan valmistajasta tai tuotantopaikasta. Yli puolelle vastanneista myös alkuperämerkit, kuten Hyvää Suomesta, Kotimaiset Kasvikset ja EU:n luomumerkit olivat tuttuja. Lähiruokaa vastaajat sanoivat löytävänsä helposti (15 %) tai etsimällä (54 %), mutta osa (20 %) ei löydä, vaikka haluaisikin.

"Tutkimuksesta käy hyvin ilmi eteläpohjalaisten kiinnostus ja kunnioitus laadukasta ja turvallisesti tuotettua ruokaa kohtaan. Toivottavasti tilanne on tältä osin sama laajemminkin Suomessa," toteaa edustuston päällikkö Eikka Kosonen.

Etelä-Pohjanmaan maakuntatutkimuksen  href="http://ec.europa.eu/finland/pdf/etela_pohjanmaa_120831_raportti.pdf">raportti