Uutinen 7.9.2012

EU:n kansalaisaloitteita jo jätehuollosta koulutusasioihin

Huhtikuussa voimaan tullut eurooppalainen kansalaisaloite on saanut EU-kansalaiset liikkeelle. Tähän mennessä rekisteröidyt aloitteet koskevat muun muassa jätehuoltoa, tutkimusta, koulutusta ja liikkuvuuden helpottamista. Ensimmäinen kansalaisaloite rekisteröitiin kuluvan vuoden toukokuussa. Euroopan komission mukaan aloitteita on tällä hetkellä rekisteröitynä kymmenen kappaletta.

Eurooppalainen kansalaisaloite mahdollistaa kansalaisten tärkeiksi kokemien asioiden eteenpäin viemisen EU:ssa. Kuva: Helsingin kaupunki

Kansalaisaloitteita eri aloilta

Eurooppalaisella kansalaisaloitteella pyydetään komissiota tekemään lainsäädäntöehdotus, jonka jälkeen ehdotus etenee Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon käsiteltäväksi. Aloitteiden tulee kuulua sellaiseen politiikanalaan, jossa Euroopan komissiolla on toimivaltaa tehdä päätöksiä ja sen on oltava unionin määrittelemien arvojen ja periaatteiden mukainen.

Syyskuun alkuun mennessä jätetyt avoimet aloitteet käsittelevät vastuullista jätehuoltoa, yhteisiä koulutustavoitteita, eläinkokeiden kieltämistä, EU-kansalaisten äänioikeuden laajentamista, ihmisalkioiden suojelua, vedensaantia, verkkovierailumaksuja, liikkuvuuden helpottamista ja kansalaisaloitteiden rekisteröimisprosessien keskittämistä. EU:n ilmasto ja ympäristöpoliittisia linjauksia on myös haluttu muuttaa.

Lisäksi lypsylehmien hyvinvointiin on haluttu kiinnittää huomiota eurooppalaisen kansalaisaloitteen avulla – tosin kyseinen aloite vedettiin pois kesken allekirjoitusten keruun.

Eurooppalainen kansalaisaloite esitellään myös julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa. Kuva: Euroopan parlamenttiEurooppalainen kansalaisaloite esitellään myös julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa. Kuva: Euroopan parlamentti

 Julkinen kuuleminen Euroopan parlamentissa

Komissio ottaa aloitteen tutkittavaksi, mikäli sen on allekirjoittanut vähintään miljoona EU-kansalaista seitsemästä eri jäsenvaltiosta. Allekirjoitukset tulee kerätä 12 kuukauden sisään aloitteen rekisteröinnistä.

Kansalaisaloitteen takana on oltava aina kansalaistoimikunta, joka virallisesti vastaa aloitteesta. Kansalaistoimikunta myös esittelee aloitteen julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan parlamentissa.

Ensimmäisen kansalaisaloitteen käsittely komissiossa koskenee eurooppalaisten opiskelijoiden liikkuvuuden edistämistä, Fraternité2020 on ensimmäinen virallinen kansalaisaloite. Se rekisteröitiin 8. toukokuuta.

Lue lisää eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta:

 

Eurooppalainen kansalaisaloite voimaan

EU:n kansalaisaloite (Eurooppatiedotuksen tietosivu, pdf)

Euroopan komissio: Lista rekisteröidyistä kansalaisaloitteista