Uutinen 12.9.2012

Huippukokouksen asialistalla EU:n tulevaisuus

EU-maiden päämiehet kokoontuivat Brysselissä 28.-29.6.2012. Euromaiden huippukokouksessa sovittiin euroalueen pankkivalvontamekanismin perustamisesta kuluvan vuoden loppuun mennessä. Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen kasvu- ja työllisyyssopimuksesta, jolla edistetään talouskasvua syventämällä sisämarkkinoita.

EU:n päämiehet kokoontuivat 28.–29.6.2012 Brysselissä. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Päätös yhteisestä pankkivalvonnasta kokouksen keskeisiä saavutuksia

-Pankkiunionikehitys luo riippumattomamman ja objektiivisemman valvonnan jäsenvaltioiden rajat ylittävien pankkitapahtumien tarkasteluun, totesi pääministeri Jyrki Katainen huippukokouksen jälkeen järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Helsingissä

Pääministeri Jyrki Kataisen mukaan pankkivalvonnan on oltava luotettavaa ja keskipitkällä aikavälillä pankit olisi saatettava pois valtioiden vastuualueelta. Mikäli suunnitelma yhteisestä pankkivalvonnasta toteutuu vuoden loppuun mennessä, Euroopan pysyvä vakausmekanismi (EVM) kykenee tulevaisuudessa pääomittamaan eurooppalaisia pankkeja suoraan omistusta vastaan. Tavoitteena on turvata täten eurooppalaisten veronmaksajien etu. Suoran pankkituen käyttö harkitaan tarkkaan ja se voisi toteutua vain tiukoilla ehdoilla

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista EU:n talouden vakauttamiseksi. Kuva: Eurooppa-neuvostoEurooppa-neuvostossa keskusteltiin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toimista EU:n talouden vakauttamiseksi. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Kehityskulku antaisi Euroopan keskuspankille (EKP) mahdollisuuden vaikuttaa suoraan pankkisektorin uudelleenjärjestelyyn, jolloin se voisi vaikuttaa elinkelpoisten rahoituslaitosten elvyttämiseen ilman yksittäisen jäsenvaltion tarvetta lainanottoon.

Talous kasvuun sisämarkkinoita kehittämällä

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin tulevaisuuden kehityksestä kohti tiiviimpää yhteistyötä niin taloudellisella kuin poliittisellakin sektorilla. Unionin talouskasvun edistämiseksi ja työllisyyden parantamiseksi päätettiin toimista, joilla syvennetään sisämarkkinoita. Keskipitkällä aikavälillä erityisesti digitaaliset sisämarkkinat ovat potentiaalisesti merkittävä työllistäjä unionin alueella. Lainsäädäntöä yhtenäistämällä ja lisäinvestoinnilla digitaalisten sisämarkkinoiden on tarkoitus toteutua vuoteen 2015 mennessä.

Eurooppa-neuvosto pääsi lisäksi sopimukseen EU:n tulevasta yhtenäispatenttijärjestelmästä. Asialistalla oli muun ohella EU:n tuleva rahoituskehys, Syyrian tilanne, Iranin ydinohjelmaa ja liittymisneuvottelujen aloittaminen Montenegron kanssa.

Lue lisää:

Eurooppa-neuvoston päätelmät 28.-29.6.2012

Euroalueen huippukokouksen julkilausuma