Uutinen 12.9.2012

Kouvolassa keskusteltiin vilkkaasti turvallisuudesta

Ulkoministeriön keskustelutilaisuuksien sarja Suomen turvallisuuspolitiikasta jatkui 5. syyskuuta Kouvolassa, jossa alustivat ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) ja kansanedustaja Sari Palm (kd). Tilaisuudessa pohdittiin, mitkä asiat vaikuttavat nyt ja tulevaisuudessa Suomen turvallisuuteen.

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja kansanedustaja Sari Plam keskustelivat Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Puuheenjohtajana toimi Eurooppatiedotuksen uusi päällikkö Riitta Swan. Kuva: Eurooppatiedotus

Turvallisuuspolitiikka on laaja-alainen käsite. Tämä tuli esiin niin alustajien puheenvuoroissa kuin kysymyksissä, joita kouvolalaisyleisöltä tuli runsaasti.

Kun vielä nelisen vuotta sitten, edellisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon aattona keskusteltiin vilkkaasti jalkaväkimiinoista ja Natosta, niin tällä kertaa monet yleisön kysymykset liittyivät sisäiseen turvallisuuteen.

Uhkia torjutaan yhteistyöllä

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan valtioneuvoston parhaillaan valmistelemassa turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa käsitellään suurta kokonaiskuvaa. Valtioiden välisen sodan uhka on vähentynyt ja elämme moninapaisessa maailmassa.

Tämän päivän turvallisuusuhkia ovat muun muassa väestönkasvu, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttöön liittyvät kysymykset, puhtaan veden riittävyys sekä joukkotuhoaseiden päätyminen ei-valtiollisten toimijoiden käsiin.

Esimerkiksi Israelin ja Iranin välinen tulehtunut tilanne huolestutti yleisöä. ”Asioihin pyritään vaikuttamaan diplomaattisilla ponnistuksilla ja taloudellisella painostuksella”, ulkoministeri Erkki Tuomioja totesi.

Tilaisuudessa pohdittiin Euroopan unionin tärkeyttä ja Yhdistyneiden kansakuntien roolia turvallisuuskysymyksissä. Yleisöstä tiedusteltiin, mitä käytännön eroja on EU:n turvallisuuspolitiikalla ja Natolla. Lisäksi mielenkiintoa herätti Suomen hakeminen YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

Ulkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli uudenaikaisista turvallisuusuhkista Kouvolassa 5. syyskuuta 2012. Kuva: EurooppatiedotusUlkoministeri Erkki Tuomioja keskusteli uudenaikaisista turvallisuusuhkista Kouvolassa 5. syyskuuta 2012. Kuva: Eurooppatiedotus

Keskustelussa nousi esiin vapaa liikkuvuus, sen tuomat hyödyt ja haitat. Tänä päivänä myös kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus liikkuu yhä vapaammin rajojen yli, mikä edellyttää entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä.

Kansanedustaja Sari Palm nosti esiin myös kyberturvallisuuden, johon valtioiden tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Alustajien puheenvuoroissa korostettiin lähialueiden merkitystä, Itämeren suojelun tärkeyttä ja pohjoismaista yhteistyötä. Myös arktisen alueen merkitys korostuu entisestään tulevaisuudessa.

Sisäinen turvallisuus puhutti

Kouvolalaisyleisö oli huolestunut arjen turvallisuudesta. Kysymyksiä tuli muun muassa liikkuvan poliisin ja varuskuntien lakkautuksista – ja näiden muutosten vaikutuksista kansalliseen turvallisuuteen. Samalla kannettiin huolta alan työpaikkojen katoamisesta. Sisäiseen turvallisuuteen liittyy myös syrjäytymisen ehkäiseminen, johon pitäisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Kansanedustaja Sari Palm kehotti yleisöä tutustumaan uuteen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan, mikä omalta osaltaan pyrkii vastaamaan Suomen sisäisiin turvallisuusuhkiin. Ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan uudistuksia ei tehdä niin, että kansalliseen tuvallisuuteen tulisi heikennyksiä.

Ulkoministeriön keskustelutilaisuuksien sarja jatkuu. Seuraava tilaisuus järjestetään Turussa 25. lokakuuta.

Eurooppatiedotuksen kuvasarja turvallisuuspoliittisten keskustelutilaisuuksien kiertueesta