Uutinen 12.9.2012

Kulttuurin ja koulutuksen EU-ohjelmista hyvin ”veronpalautusta”

Kymmenettuhannet suomalaiset alakouluikäisistä senioreihin ovat vuosien saatossa hyötyneet EU:n koulutusalan, kulttuurin ja kansalaistoiminnan ohjelmista. Näiden ohjelmien tulevaisuus on tämän syksyn aikana selviämässä, kun EU:n tulevan ohjelmakauden 2014-2020 budjetista käydään neuvotteluja.

 

Vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto ja MEP Hannu Takkula uskovat  Kansalaisten Eurooppa –ohjelman jatkoon. Kuva: Juhana Tuomola, Eurooppatiedotus

Eurooppatiedotuksen aiheesta järjestämä keskustelutilaisuus houkutteli Turussa salintäydellisen EU-rahoituksesta kiinnostuneita.

Kansalaisten Eurooppa jatkanee kansalaistoiminnan tärkeimpänä tukimuotona

Kansalaisten Eurooppa –ohjelmaan on jatkossa kaavailtu samoja kohderyhmiä ja toimintamuotoja kuin tähänkin saakka. Ohjelman budjetin suuruudeksi kaavaillaan 4 % kasvun jälkeen noin 230 miljoonaa euroa eli noin 0,02 % koko EU:n budjetista.

Turku 2011 –säätiön toimitusjohtaja Cay Sevón ja Maskun kunnan yhteysjohtaja Pekka Määttänen pohtivat kuntien roolia EU-ohjelmatyössä. Kuva: Juhana Tuomola, EurooppatiedotusTurku 2011 –säätiön toimitusjohtaja Cay Sevón ja Maskun kunnan yhteysjohtaja Pekka Määttänen pohtivat kuntien roolia EU-ohjelmatyössä. Kuva: Juhana Tuomola, Eurooppatiedotus

– Suomesta voitaisiin hakea jo nyt ja myös tulevalla ohjelmakaudella rohkeammin varoja Euroopan muistiperintöhankkeisiin, joiden ideana on kertoa diktatuurin ja totalitarismin vaaroista. Myös meillä on opittavaa menneisyydestä, rohkaisee CIMOn vastaava asiantuntija Mauri Uusilehto.

Euroopan parlamentin jäsenen Hannu Takkulan mukaan byrokratian vähentäminen ja keventäminen on jälleen uudistuksien tavoitteena.

 –  Kaikki hakijat eivät aina kuitenkaan ole näissä ohjelmissa vilpittömällä mielellä liikenteessä. On monenlaista yrittäjää ja väärinkäytöksiä esiintyy. Tietty byrokratia tarvitaan, jotta voidaan varmistaa rahojen oikea käyttö, Takkula kertoo.

Uuden Kansalaisten Eurooppa –ohjelman valmistelu jännittävässä vaiheessa.

"Ohjelman oikeusperustasta on kiistaa. Komission esittämä oikeusperusta eli valittu perussopimuksen artikla rajaisi parlamentin mahdollisuuksia vaikuttaa ohjelman hyväksymiseen. Euroopan parlamentilla onkin erilainen näkemys oikeusperustasta kuin komissiolla",  valaisee Hannu Takkula tilannetta.

–  Näillä näkymin ohjelmaesitys on tulossa Euroopan parlamentin täysistunnon käsittelyyn vuodenvaihteessa, kertoo Kansalaisten Eurooppa –ohjelman jatkoa koskevan mietinnön raportöörinä toimiva Takkula.

Kulttuuriin jatkossa lisää EU-rahaa?

Tähänastisissa ehdotuksissa kulttuuri- ja koulutusohjelmien budjetit olisivat pikemmin kasvamaan kuin pienenemään päin. Uutta on myös tavoitteiden kytkeminen tiiviimmin EU:n Eurooppa 2020 -strategiaan.

Audiovisuaalisen alan Media-ohjelman yhdistäminen uuteen kulttuurialan Luova Eurooppa -ohjelmaan on iso muutos, vaikka muuten toiminnot pysyvät pääosin entisenlaisina.

EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmilla tuetaan eurooppalaisten innovaatioiden kehittymistä. Kuva: Euroopan ulkosuhdehallintoEU:n elinikäisen oppimisen ohjelmilla tuetaan eurooppalaisten innovaatioiden kehittymistä. Kuva: Euroopan ulkosuhdehallinto

– Uudelle ohjelmalle on ehdotettu jopa 1,8 miljardin euron budjettia eli resurssit olisivat selvästi kasvamassa, arvioi Mauri Uusilehto.

Kulttuurikenttää kiinnostava uutuus Luova Eurooppa -ohjelmassa on myös ehdotus takuujärjestelmästä. Sen tarkoituksena on helpottaa kulttuurisektorin yksityistä lainansaantia, mikä on tällä hetkellä useissa maissa hyvin vaikeaa.

Hannu Takkulan mukaan jäsenmaiden taholta on usein paineita pitää unionin budjetti tiukasti yhden prosentin tasolla suhteessa koko EU:n bruttokansantuotteeseen. Mikäli EU:n uuden budjettikauden 2014-2020 kohdalla tähän tasoon päädytään pitää myös ohjelmaehdotuksien kohdalla leikata.

 – Ei kuitenkaan pitäisi leikata  tutkimus- ja koulutusohjelmista, koska niistä hyötyvät suoraan niin monet tavalliset eurooppalaiset, linjaa Takkula.

Lue lisää:

pdfKulttuurin, koulutuksen ja kansalaistoiminnan EU-ohjelmat 2007–2013