Uutinen 17.9.2012

Komissio ehdottaa Euroopan keskuspankille lisää valtuuksia pankkivalvontaan

Euroopan komissio on tänään antamassaan tiedotteessa pyytänyt Eurooppa-neuvostoa ja Euroopan parlamenttia hyväksymään ehdotukset joilla syvennetään eurooppalaista pankkivalvontaa. Pankkivalvonnan syventäminen on ennakkoehtona sille, että Euroopan vakausmekanismilla (EVM) voitaisiin suoraan pääomittaa eurooppalaisia pankkeja.

Euroopan komission puheejohtaja Barroso puhuu Euroopan parlamentille. Kuva: Euroopan komissio

 

Komission ehdotus talous- ja rahaliiton lujittamiseksi

Euroopan komission tänään antama ehdotus koskee euroalueen pankkeja koskevan yhteisen valvontamekanismin (YVM) perustamista. Euroopan komission puheenjohtaja José-Manuel Barroso esitteli tänään ehdotusta Euroopan parlamentissa Strasbourgissa osana vuotuista linjapuhettaan unionin tilasta.

Yhteinen pankkivalvonta olisi merkittävä askel kohti pankkiunionia. Barroso painotti puheessaan myös EU:n poliittisen tiivistämisen tärkeyttä.

Euroopan yhteinen valvontamekanismi lisäisi Euroopan keskuspankin kapasiteettia valvoa eurooppalaisten pankkien toimintaa.Euroopan yhteinen valvontamekanismi lisäisi Euroopan keskuspankin kapasiteettia valvoa eurooppalaisten pankkien toimintaa.

Komission ehdotus sisältää asetuksen, jolla laajennettaisiin Euroopan keskuspankin (EKP) valtuuksia valvoa kaikkien euroalueen pankkien toimintaa. Ehdotuksen mukaan myös euroalueen ulkopuolisilla mailla olisi mahdollisuus liittyä valvontamekanismin piiriin näin tahtoessaan. Kansallisille pankkivalvontaviranomaisille jäisi ehdotuksen mukaan vielä tärkeä rooli päivittäisvalvonnassa.

Lisäksi komissio ehdottaa, että Euroopan pankkiviranomainen (EPV) laatisi kaikki jäsenmaat kattavan ”käsikirjan”, joka loisi puitteet eurooppalaisen pankkivalvonnan yhtenäistämiseksi, sisämarkkinoiden eheyttämiseksi sekä kansallisten järjestelmien johdonmukaistamiseksi.

Komission ehdotuksen mukaan koko euroalueen kattava pankkivalvonta tulisi voimaan 1. tammikuuta 2013.

Ehdotetut asetukset vaativat Eurooppa-neuvoston ja parlamentin hyväksynnän

Euroopan unionin jäsenmaiden päämiehet päättivät 28. ja 29. kesäkuuta pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa yhteisen pankkivalvonnan perustamisesta osana talous- ja rahaliiton syventämistä.

Lähes kaikki rahaliittoon kuuluvat maat ovat hyväksyneet Euroopan vakausmekanismin käyttöönoton. Suomessa sopimus hyväksyttiin eduskunnan enemmistöllä 21.6.2012.

EVM-sopimuksen ratifiointi odottaa vielä Saksan liittokansleri Angela Merkelin hyväksymistä. Tänään tehdyllä Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksellä Euroopan vakausmekanismi ei ole Saksan perustuslain vastainen. Mekanismi voitaneen siis ottaa käyttöön euroalueella vielä kuluvan syksyn aikana.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esittelee komission ehdotuksen euroalueen yhteisestä valvontamekanismista Euroopan parlamentille.Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso esittelee komission ehdotuksen euroalueen yhteisestä valvontamekanismista Euroopan parlamentille.

Euroopan komission ehdotus siirtyy seuraavaksi Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston käsiteltäväksi. Molempien elinten on hyväksyttävä ehdotus ennen sen mahdollista käyttöönottoa aikaisintaan ensi vuoden alussa.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu seuraavan kerran 18.–19. lokakuuta. Huippukokouksen asialistalla nähtäneen tällöin myös ehdotus Euroopan yhteisestä valvontamekanismista.

Lue lisää:

Euroopan talouskriisi

Euroopan komission tiedote komission ehdotuksesta euroalueen pankkivalvonnan lisäämiseksi

Euroopan parlmentin täysistunnot: Pankkiunionia koskeva keskustelu

Eurooppa-neuvosto: Euroopan talous- ja rahaliiton syventäminen

Sinä kysyt – Barroso vastaa! Kysy puheenjohtaja Barrosolta EU:n tilasta ja talouskriisistä