Uutinen 26.9.2012

Tänään juhlitaan Euroopan kielellistä rikkautta

Euroopan komission ja Euroopan neuvoston yhdessä järjestämä Euroopan kielten teemapäivä 26.9. käynnistyy tänä vuonna yhdennentoista kerran. Euroopan kielten päivän tarkoitus on edistää Euroopan monikielisyyttä ja kannustaa ihmisiä tutustumaan vieraisiin kieliin ja kulttuureihin. Kansalaisten kielellinen osaaminen luo mahdollisuuksia ja silottaa kulttuurienvälisiä eroavaisuuksia.

Euroopan kielten päivää vietetään tänä vuonna 11. kerran. Kuva: Euroopan Komissio

Euroopan kielten päivä muistuttaa myös siitä, että globalisoituvassa maailmassa monipuolinen kielitaito on yhä merkittävämpi pääoma. Yleistynyt englannin kielen taito on yhä tärkeä mutta ei yksistään riittävä. Teemapäivällä halutaan korostaa, että kielellinen monipuolisuus on rikkaus ja mahdollisuus vieraiden kielten ja kulttuurien opiskeluun on ennen kaikkea eurooppalainen etuoikeus. Kielitaito antaa vapautta ja mahdollistaa aktiivisen kansalaisuuden toteuttamisen EU:ssa.

Euroopan kielten päivää vietetään 47:ssä eri maassa, satojen tapahtumien parissa. Myös Suomessa tapahtumia järjestetään eri paikkakunnilla. Suomen päätapahtumaa vietetään Turun pääkirjastossa kello 8:00–20:00.

Euroopan unionin alueella on käytössä 23 virallista kieltä. Vuonna 2013 Euroopan unioniin liittyvän Kroatian myötä unionin virallinen kielimäärä nousee kahteenkymmeneenneljään. Tulevan jäsenmaan kieleen ja kulttuuriin on mahdollisuus tutustua muun muassa Turun teemapäivässä.

EU:n virallisten kielten lisäksi alueella puhutaan noin 60 vähemmistökieltä ja lähes 180 erilaista maahanmuuttajien kieltä.

Yli 800 miljoonan kansalaisen Euroopassa puhutaan yhteensä yli 250 eri kieltä. Maanosan kielellinen rikkaus on samalla myös eurooppalaisen monikulttuurisuuden perusta.

Lue lisää:

Euroopan komission Suomen edustusto: Kielten päivän tapahtumia Suomessa

Euroopan neuvosto: Euroopan kielten päivä