Uutinen 10.10.2012

Talouskomissaari Rehn: Täältä tullaan, EMU 2.0!

Talouskomissaari Olli Rehn toivoo eurokriisin hoidossa päättäväisyyttä tuomiopäivän hengen sijaan. Euroopan komission varapuheenjohtaja Rehn esitteli näkemyksiään EU:n talousnäkymistä perjantaina 5.10. Helsingissä Ulkopoliittisen instituutin järjestämässä seminaarissa ”Talous- ja rahaliitosta poliittiseen unioniin: syvenevän integraation askelmerkit”.

Komission varapuheenjohtaja Rehn on varovaisen optimistinen tulevien talousnäkymien suhteen Kuva: Euroopan komissioKomission varapuheenjohtaja Rehn on varovaisen optimistinen tulevien talousnäkymien suhteen Kuva: Euroopan komissio

Rehn korosti, että kriisinhoidossa vastaukset löytyvät esittämällä oikeita kysymyksiä. Eurokriisin selvittämisessä Rehn näkee sekä budjetti- ja talouspolitiikan että poliittisen vastuun yhtenäistämisen kysymysten olevan tärkeässä asemassa. Budjettipolitiikan kannalta olisi tärkeää pohtia, kuinka pitkälle komission tulisi varsinkin ongelmamaiden kohdalla mennä kansallisten budjettien valvonnassa.

Talouspolitiikassa suurimpia haasteita ovat niin verokilpailun, veroparatiisien kuin polkumyynninkin kitkeminen. Lisäksi euroalueen päätöksentekoprosessia pitkittää tällä hetkellä Euroopan parlamentin osallistumisen lisäksi myös 17 kansallisen parlamentin vaikutusvalta, joten myös parlamentaarisen vastuullisuuden uudelleenorganisointia olisi hyvä harkita.

Samalla Rehn moitti suomalaista keskustelua ”nostalgisesta haikailusta” alkuperäisesti kaavaillun rahaliiton perään. Tuo haikailu on Rehnin mukaan turhaa, sillä ensimmäinen versio rahaliitosta jäi jo suunnitteluvaiheessa karkeasti keskeneräiseksi sisältäen valuvikoja, jotka mahdollistivat epätasapainon synnyn. Eurokriisiin ei siten ole syynä ainoastaan esimerkiksi kreikkalaisten löyhä rahankäyttö vaan suurelta osin myös järjestelmän valuvikojen seurauksena syntyneet kilpailukyvyn menetykset ja epätasapainot EU-alueella.

Komissaari arveli talouskasvun lähtevän uuteen nousuun ensi vuoden aikana. Rehn myös rauhoitteli taantumasta huolestuneita muistuttamalla kasvun menetyksen ja uuden kasvun viiveen olevan finanssikriiseille tyypillisiä piirteitä.

Rahaliiton uudistamisen seuraavia askelia Rehn valotti sen verran, että liiton uudistamisen suunnitelmasta on tarkoitus sopia joulukuussa. Tuleva talous- ja rahaliitto ”EMU 2.0” olisi hyvin erilainen kuin edeltäjänsä. Ensimmäinen askel tiellä uuteen, aiempaa tiiviimpään talous- ja rahaliittoon olisi yhteisen talletussuojan sisältävä pankkiunioni. Se ei komission kaavailuissa vaadi muutoksia EU:n perussopimukseen ja olisi näin ollen nopea toteuttaa.

Seminaariyleisöä askarrutti muun muassa euromaiden ja muiden EU-maiden väliset suhteet sekä rahoitusmarkkinavero. Rehn toivoi muiden EU-maiden osallistuvan tiiviiseen yhteistyöhön euromaiden kanssa. Rahoitusmarkkinaveron järkevyyttä Rehn kommentoi tokaisemalla, että vuoden 2008 jälkeisten tapahtumien luulisi osoittaneen, etteivät markkinat kykene sääntelemään itseään riittävästi.

Rehn muistutti myös, että Suomelle euron selviäminen on kansallinen kysymys. Komissaari kehottikin kriittisyyden ja kärsimättömyyden keskellä pohtimaan, mitä kaikkea EU:lta on jo saatu ja minkä hinnan sille kaikelle antaisi.