Uutinen 16.10.2012

Euroopan unionin laajentuminen jatkuu

Euroopan yhdentyminen alkoi toisen maailmansodan raunioista. Rauhanprojektina Euroopan unioni onkin ollut menestys. EU:lle myönnettiin tänään perjantaina 12.10 Nobelin rauhanpalkinto 2012.

Euroopan unioni on neljän vuosikymmenen kuluessa laajentunut kuudesta alkuperäisestä jäsenvaltiosta nykyiseen kahteenkymmeneenseitsemään. Kroatiasta tullee unioni 28. jäsenvaltion heinäkuussa 2013. Kuva: EurooppatiedotusEuroopan unioni on neljän vuosikymmenen kuluessa laajentunut kuudesta alkuperäisestä jäsenvaltiosta nykyiseen kahteenkymmeneenseitsemään. Kroatiasta tullee unionin 28. jäsenvaltio heinäkuussa 2013. Kuva: Eurooppatiedotus

Maanosan vakauden turvaajana Europan unionilla on ollut tärkeä rooli myös 1990-luvulla, jolloin se sitoutui vahvasti itälaajentumiseen. EU:n laajentumispolitiikan ja jäsenyyskriteerien eli niin sanottujen Kööpenhaminan kriteerien kautta unioni on tukenut  demokratiakehitystä Euroopassa.

Laajentuminen on yhä tärkeä tavoite EU:lle. Tällä viikolla julkaistussa raportissa Euroopan komissio käsittelee Euroopan unionin laajentumista vuosina 2012–2013. Tulevina vuosina uusia EU-maita voidaan odottaa erityisesti Länsi-Balkanilta ja Islannista. Myös Turkissa jäsenyysneuvottelut jatkuvat.

Tänä vuonna komissio ehdottaa myös, että mahdollisia ehdokasvaltioita autettaisiin täyttämään EU-jäsenyyden keskeiset edellytykset aiempaa varhaisemmassa vaiheessa.

Euroopan unioni sai vuoden 2012 nobelin rauhanpalkinnon. Kuva: www.nobelprize.orgEuroopan unioni sai vuoden 2012 Nobelin rauhanpalkinnon. Kuva: www.nobelprize.org 

Lisää tehoa Turkin uudistuksiin

Turkki on Euroopan unionin tärkeä kumppani sekä strategisen sijaintinsa että suuren taloutensa vuoksi. Turkin jäsenyysneuvotteluiden etenemistä hidastaa poliittisten uudistusten hidas eteneminen. Huolta aiheuttaa erityisesti vähemmistöryhmien perusoikeuksien toteutuminen sekä järjestäytyneen rikollisuuden kitkeminen.

Turkin liittymisneuvottelut käynnistyivät uudelleen toukokuussa 2012 kun laajentumiskomissaari Štefan Füle ja Turkin pääneuvottelijat tapasivat Ankarassa pitkän jakson jälkeen edistääkseen vuosia kestäneiden jäsenyysneuvottelujen kulkua

Länsi-Balkan

Euroopan komission tuore raportti toteaa, että Länsi-Balkanin tulevaisuus EU:ssa näkyy  jo horisontissa. Tärkeimmät politiikanalat, joilla EU on sitoutunut tukemaan alueen valtioita, liittyvät demokratian edistämiseen, ihmisoikeuksien kunnioitukseen, vähemmistöjen turvattuun asemaan sekä sananvapauteen.

Euroopan unioni on sitoutunut yhdentymään Länsi-Balkanin valtioiden kanssa alueen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen vakauden edistämiseksi. Kuva: Euroopan komissioEuroopan unioni on sitoutunut yhdentymään Länsi-Balkanin valtioiden kanssa alueen poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen vakauden edistämiseksi. Kuva: Euroopan komissio

EU:n laajentumisstrategian mukaisesti Länsi-Balkanilla on käynnissä niin kutsuttu vakaus- ja assosiaatioprosessi. Sen mukaan valtiot voivat liittyä Euroopan unioniin kun niin kutsutut Kööpenhaminan kriteerit toteutuvat. Kööpenhaminan kriteereillä viitataan toimivan markkinatalouden, oikeusvaltioperiaatteiden ja demokratian toteutumiseen sekä Euroopan unionin lainsäädännön toimeenpanoon kansallisella tasolla. EU tukee kaikkia ehdokasmaita kriteereiden eteenpäin viemisessä.

Kroatia jo melkein valmis jäseneksi

Kroatian on määrä liittyä unionin jäseneksi heinäkuussa 2013. Euroopan komissio jatkaa maan tarkkailua ja kriteerien täyttymistä kevääseen 2013, jolloin se antaa viimeisen jäsenyyttä edeltävän raporttinsa koskien uudistusten toteutumista.

Serbia etenee

EU:n laajentumis- ja naapuuruspolitiikasta vastaava komissaari Stefan Füller. Kuva: Euroopan komissioEU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikasta vastaava komissaari Stefan Füller. Kuva: Euroopan komissio

Serbia saavutti ehdokasmaa-aseman maaliskuussa 2012. Serbian jäsenyysneuvotteluja hiertää erityisesti maan monimutkainen suhde Kosovoon. Samanaikaisesti Euroopan unioni tutkii mahdollisuuksia vakautus- ja assosiaatioprosessin käynnistämiseksi Kosovossa. Valtioiden välisten suhteiden parantuminen on ennakkoehto maiden jäsenyysneuvotteluiden etenemisessä.

Montenegro valmiina neuvotteluihin

Montenegro on saavuttanut maalle asetetut kriteerit jäsenyysneuvotteluiden  avaamiseksi. Kesäkuun 2012 huippukokouksella maalle myönnettiin ehdokasmaa-asema. Montenegro on sitoutunut edistämään positiivisia muutoksia. Komissio tukee maan muutosprosessia.

Makedonia etenee vauhdilla

Komission raportti korostaa, että positiivista kehitystä on tapahtunut myös Makedoniassa, missä uudistuksia viedään vauhdilla eteenpäin. Maalla on ollut ehdokasmaa-asema vuodesta 2005. Komissio tukee jäsenyysneuvotteluiden etenemistä tulevan vuoden aikana.

Albania ehdokasmaaksi?

Myös Albanian poliittinen järjestelmä on murroksessa demokraattisempaan suuntaan. Komission mukaan sekä poliittiset, oikeudelliset ja hallinnolliset uudistukset ovat viemässä Albaniaa kohti ehdokasmaa-asemaa.

Bosnia-Hertsegovinassa poliittiset uudistukset etenevät hitaasti

Bosnia-Hertsegovinassa poliittinen edistyminen on ollut suhteellisen hidasta.

Euroopan unioni tukee Bosnia-Hertsegovinan pyrkimyksiä jäsenyyshakemuksen jättämiselle, mutta uudistukset eivät ole saavuttaneet niiltä vaadittua tasoa.

Islanti täyttää poliittiset kriteerit

Islannin maatalous- ja kalastuspolitiikassa vaaditaan yhdenmukaisempaa linjausta unionin lainsäädännön kanssa. Kuva: Euroopan komissio Islannin maatalous- ja kalastuspolitiikassa vaaditaan yhdenmukaisempaa linjausta unionin lainsäädännön kanssa. Kuva: Euroopan komissio

 Islanti täyttää unionin sille asettamat poliittiset kriteerit. Komission raportti antaa Islannille kiitosta myös maan oikeusjärjestelmästä ja kansalaisten perusoikeuksien turvaamisesta. Maan uudistustarpeet koskevatkin ensisijaisesti talouspolitiikan heikkouksia, maatalouspolitiikkaa, kalastusta, verotusta ja tulleja.

Islanti kuuluu Euroopan talousalueeseen (ETA) ja Schengen-alueeseen.

Tuki ennen virallista jäsenyyttä

Kaikki unionin laajentumispiiriin kuuluvat valtiot saavat EU:lta tukea jäsenyyskriteerien täyttämiseen ennen itse jäsenyyden täyttymistä. Periaate koskee myös niitä maita, joilla on mahdollisuus saavuttaa ehdokasmaa-asema lähitulevaisuudessa.

Komissio on ehdottanut että Kosovo olisi seuraava Länsi-Balkanin valtio, joka pääsisi hyötymään Euroopan unionin jäsenyyttä edistävästä tuesta.

Lue lisää:

Euroopan komissio: Laajentuminen, strategiat ja uudistukset 2012 (en)

Euroopan lainsäädäntö: Vakautus- ja assosiaatioprosessi