Uutinen 18.10.2012

Euroopan tilintarkastustuomioistuin kirstunvartijana

Maanantaina 15.10. vietettiin kansainvälistä selkeän kielen päivää. Samaisena päivänä Lahdessa oli mahdollisuus keskustella avoimessa yleisötilaisuudessa Euroopan talouskriisistä ja EU-varojen valvonnasta.

Lahtelaisyleisön kysymyksiin vastailivat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä, neuvotteleva virkamies Niina Pautola-Mol valtioneuvoston EU-asioiden osastolta ja kansanedustaja Jouko Skinnari. Kuva: Eurooppatiedotus, Helena KiiskinenLahtelaisyleisön kysymyksiin vastailivat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä, neuvotteleva virkamies Niina Pautola-Mol valtioneuvoston EU-asioiden osastolta ja kansanedustaja Jouko Skinnari. Kuva: Eurooppatiedotus, Helena Kiiskinen

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Ville Itälä, yksi alustajista, vastasi Eurooppatiedotuksen esittämiin kysymyksiin ennen Lahden vilkkaan keskustelutilaisuuden alkua.

Miten Euroopan unioni valvoo varojaan?

- Vuonna 2012 Euroopan unionin budjetin suuruus on noin 129 miljardia euroa. Luxemburgissa sijaitseva Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii Euroopan unionin budjetin riippumattomana ulkoisena valvojana. Tämä ei yksin riitä, vaan oleellinen osa valvontamenettelyjä on sisäinen valvonta, jota tekevät Euroopan komissio, EU:n jäsenvaltiot ja muut edunsaajat. Euroopan parlamentti päättää vastuuvapaudesta Euroopan komissiolle.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Kuva: Euroopan tilintarkastustuomioistuinEuroopan tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Kuva: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

- Lisäksi Euroopan tilintarkastustuomioistuin on nimennyt yhden jäsenehdokkaan Euroopan vakausmekanismin, EVM:n tarkastuslautakuntaan. Euroopan tilintarkastustuomioistuin julkaisi toukokuussa 2011 kannanottopaperin talouskriisin vaikutuksista julkistalouden tarkastukseen. Kannanottopaperin pääviesti oli, että aina kun julkista rahaa käytetään tai asetetaan alttiiksi, mukana tulee olla riittävä avoimuus, julkinen tilivelvollisuus ja julkinen tarkastus.

 Miten työ jakautuu Euroopan petostentorjuntaviraston  OLAFin kanssa?

- Jos Euroopan tilintarkastustuomioistuin havaitsee tarkastustensa yhteydessä epäilyksiä petoksista, asia siirretään Euroopan petostentorjuntavirastolle jatkotoimenpiteitä varten.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suomalaisjäsenenä maaliskuusta 2012 toiminut Ville Itälä vastaili Eurooppatiedotukseen kysymyksiin EU:n varainvalvonnasta. Kuva: Eurooppatiedotus, Helena Kiiskinen.Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suomalaisjäsenenä maaliskuusta 2012 toiminut Ville Itälä vastaili Eurooppatiedotukseen kysymyksiin EU:n varainvalvonnasta. Kuva: Eurooppatiedotus, Helena Kiiskinen

Ovatko tilintarkastustuomioistuimen asiakirjat julkisia?

- Kaikki tarkastuskertomukset ja lausunnot ovat julkisia, julkaistaan kaikilla unionin virallisilla kielillä ja ovat luettavissa myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen www-sivuilta

Onko tilintarkastustuomioistuimessa paljon suomalaisia virkamiehiä ja missä asemissa?

- Tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimessa on 27 suomalaista virkamiestä, lukuisia vanhempia tarkastajia ja yksi tarkastusosaston päällikkö. 

Voiko kansalainen luottaa siihen, että väärinkäytökset tulevat esiin?

- Euroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa vuosittain EU:n budjetista suoritettavien maksujen laillisuuden ja asianmukaisuuden. Tarkastus perustuu satunnaisotantaan ja sen perusteella kokonaisvirhetasoksi, esimerkiksi vuonna 2010 arvioitiin 3,7 %.

 Millaisia sanktioita väärinkäytöksistä seuraa?

- Nimestään huolimatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimella ei ole valtuuksia määrätä seuraamuksia virheistä tai väärinkäytöksistä. Sen sijaan Euroopan komissio voi keskeyttää jäsenvaltioille suoritettavia maksuja, määrätä rahoituskorjauksia tai suorittaa takaisinperintöjä.

Onko Euroopan talouskriisi vaikuttanut tilintarkastustuomioistuimen toimintaan - onko valvontaa kiristetty?

- Talouskriisin seurauksena EU on tehnyt lukuisia uusia aloitteita muun muassa lainsäädännön, kriisirahastojen, valvontajärjestelmien ja prosessien osalta. Myös tilintarkastustuomioistuimelle on tullut uusia tehtäviä, kuten finanssisektorin valvontaviranomaisten, esimerkiksi Euroopan pankkiviranomaisen tarkastus.

 Lue lisää:

 Euroopan tilintarkastustuomioistuin