Uutinen 23.10.2012

Lokakuun Eurooppa-neuvosto keskittyi kasvuun

18.-.19.10 pidetyssä EU:n päämiesten huippukokouksessa neuvoteltiin muun muassa Eurooppa 2020 – strategian edistymisestä sekä eurooppalaisen pankkivalvonnan kehittämisestä.

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 18.-19.10.2012 neuvottelemaan muun muassa Euroopan työllisyyden- ja kasvun turvaamisesta tulevina vuosina.Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä 18.-19.10.2012 neuvottelemaan muun muassa Euroopan työllisyyden- ja kasvun turvaamisesta tulevina vuosina.

Pankkivalvonnalla yhtenäisempi unioni?

Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin siitä, millä perustein Euroopan vakausmekanismi (EVM) ryhtyy tulevaisuudessa pankkien suoraan pääomittamiseen. Euroryhmän on määrä laatia vuoden loppuun mennessä kriteerit, joiden perusteella pankkien suora pääomittaminen toteutuu.

Päämiehet painottivat, että pankkien suora pääomittaminen mahdollistuu vasta, kun pankkivalvonta kokonaisuudessaan on otettu käyttöön. Pankkiunionilla pyritään purkamaan asetelma, jossa valtiot rahoittavat yksityisten, velallisten pankkien toimintaa.

Päämiehet korostivat tarvetta kohdella euromaita ja euroalueen ulkopuolisia maita tasapuolisesti.

– EMU:n kehittäminen on keskeinen osa integraatiota ja tärkeä pitkän tähtäimen euroalueen vahvistamiselle. Vallitsevassa tilanteessa meidän on kuitenkin huolehdittava EU:n yhtenäisyydestä ja vahvan unionin säilyttämisestä, sanoi pääministeri Katainen.

Työllisyys- ja kasvusopimus myötätuulessa

Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri Jyrki KatainenSuomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri Jyrki Katainen.

 Huippukokouksessa käsiteltiin keinoja, joilla pyritään parantamaan työllisyyttä ja kasvua Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti.

Tavoitteena on että, Euroopan investointipankin lainakapasiteettia kasvatetaan siten, että tulevan kolmen vuoden aikana pankilla on resursseja rahoittaa hankkeita yhteensä 180 miljardin euron arvosta.

Lisäksi jäsenmaille myönnettävien rakennerahastojen käyttöä pyritään kohdentamaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin sektoreille, joilla on mahdollisuuksia kasvuun ja korkeampaan työllisyyteen. Mitä tulee EU:n budjettineuvotteluihin, Eurooppa-neuvoston marraskuun huippukokouksessa pyritään pääsemään sopuun monivuotisista rahoituskehyksistä vuosille 2014–2020.

Sisämarkkinoiden syventäminen ja rahoitusmarkkinavero

Eurooppa-neuvosto käsitteli myös sisämarkkinoiden kehittämistä. Tavoitteena on muun muassa saavuttaa toimivat digitaaliset sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä. Huippukokous tukee Eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista vuoteen 2014 mennessä. Painoarvoa annetaan erityisesti teknologisten innovaatioiden kehittämiselle kaikissa unionin jäsenmaissa.

Eurooppa-neuvoston asialistalla oli lisäksi kasvua edistävän veropolitiikan kehittäminen.

Eurooppa-neuvostossa neuvoteltiin muun muassa eurooppalaisesta pankkivalvonnasta, yhteisestä kasvustrategiasta, sekä unionin ulkosuhteista. Eurooppa-neuvostossa neuvoteltiin muun muassa eurooppalaisesta pankkivalvonnasta, yhteisestä kasvustrategiasta, sekä unionin ulkosuhteista.

 Useat jäsenmaat ovat toivoneet eurooppalaista yhteistyötä muun muassa rahoitusmarkkinaveron osalta. Euroopan komission valmistelee parhaillaan ehdotusta rahoitusmarkkinaveron rakenteesta, minkä jälkeen Eurooppa-neuvosto ottaa asian käsiteltäväkseen

EU:n ulkosuhteet ja Nobelin rauhanpalkinto

Huippukokouksen asialistalla olivat lisäksi Euroopan unionin ulkosuhteet eli erityisesti Syyrian tilanne, Iranin ydinohjelma sekä Malin poliittinen, sotilaallinen ja humanitaarinen kriisi.

Eurooppa-neuvosto ilmaisi kiitoksensa Euroopan unionille myönnetystä Nobelin rauhanpalkinnosta.

Lue lisää:

Eurooppa-neuvoston päätelmät 18.–19.10.2012

Valtioneuvoston kanslia: Pankkivalvonta eteni Eurooppa-neuvostossa