Uutinen 10.12.2012

EU:n vahvistama terveysvaikutus?

”EU:n vahvistama laihdutusteho” – teksti koristaa isoin kirjaimin linja-autopysäkin seinässä olevaa mainosta, joka lupaa kyseessä olevan valmisteen helpottavan painonhallintaa. Onko kyseessä niin sanottu humpuukituote? – Eurooppatiedotus selvitti millä perustein tuotetta voidaan markkinoida EU:n hyväksymänä, ja kuinka luotettava lähde EU tässä tapauksessa on.

ravitsemus- ja terveysväitteitä voi käyttää tuotteen markkinointiin siinä tapauksessa, että väitetystä ominaisuudesta on riittävää tieteellistä tutkimusnäyttöä. Kuva: NordenRavitsemus- ja terveysväitteitä voi käyttää tuotteen markkinointiin siinä tapauksessa, että väitetystä ominaisuudesta on riittävää tieteellistä tutkimusnäyttöä. Kuva: Norden

Tavoitteena kuluttajan suojelu

Euroopan komission terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan osaston tehtävänä on pyrkiä parantamaan EU-kansalaisten terveyttä sekä luoda edellytykset sille, että kuluttajien on mahdollista tehdä perusteltuja ostopäätöksiä unionin alueella. Tämän helpottamiseksi komissio ylläpitää rekisteriä siitä mitä tuotteita voi markkinoida terveyttä ja hyvinvointia edistävinä.

Unionin elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) tutkii ja monitoroi eurooppalaisten elintarvikevalmisteiden turvallisuutta. Komission tilaamana EFSA on tutkinut muun muassa glucomannaani –nimisen kuidun terveysvaikutuksia.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg. Kuva: Euroopan komissioTerveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Tonio Borg. Kuva: Euroopan komissio

EFSA:n raportin mukaan tietty määrä kyseessä olevaa kuitua yhdistettynä vähäenergiseen ruokavalioon tukee ylipainoisten henkilöiden painonhallintaa.

Toukokuussa 2012 Euroopan parlamentti hyväksyi, että glukomannaani –kuitua saa markkinoida tuotteena, joka tukee painonhallintaa ja auttaa ylläpitämään normaalia kolesterolitasoa.

Ylitarkastaja Kaisa Kukkonen Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta korostaa, että asianmukaiset tiedot on oltava esillä mainonnassa.

       Väitettä ei voi liittää suoraan tuotteeseen, vaan mainoksesta on selkeästi ilmettävä, että väite perustuu tuotteen sisältämään aineeseen. Näin ollen myös muut tuotteet, jotka sisältävät samaa ainetta väitteen edellyttämän määrän, voivat saada aikaan saman vaikutuksen, Kukkonen huomauttaa.

Mainoksesta ilmenevät tarvittavat faktat, tosin pienellä fontilla ison mainoksen alareunassa. Raflaavasta vaikutelmasta huolimatta mainos on siis asianmukaisesti toteutettu.

Elintarvikelain valvominen kuuluu kansallisille viranomaisille

Viranomaisten mukaan ravitsemus- ja terveysväitteitä voi käyttää tuotteen markkinointiin siinä tapauksessa, että väitetystä ominaisuudesta on riittävää tieteellistä tutkimusnäyttöä.

Mikäli tuote on komission rekisteröimä, väitettä voidaan käyttää tuotteen markkinoimiseksi.

Suomessa elintarvikelain valvonta kuuluu Eviralle. Kuva: Evira, Jussi TiainenSuomessa elintarvikelain valvonta kuuluu Eviralle. Kuva: Evira, Jussi Tiainen

       Vielä tällä hetkellä kuluttajalle voi olla hankalaa tietää, mitkä väitteet ovat hyväksytty ja mitkä eivät. Tilanne toivon mukaan paranee ensi vuonna, kun tiettyjen ei-hyväksyttyjen väitteiden tulee poistua markkinoinnista. Humpuukituotteille on tyypillistä, että tuotteen ominaisuuksista ja vaikutuksista annetaan katteettomia lupauksia, Kukkonen toteaa.

Suomessa elintarvikkeiden markkinointia koskevan lainsäädännön valvomisesta vastaa Evira yhdessä kuntien ja aluehallintoviranomaisten kanssa.

       Evira totetuttaa ensi vuonna yhdessä kuntien ja aluehallintavirastojen elintarvikevalvontaviranomaisten kanssa terveysväitteiden opastavan valvonta hankkeen, jonka tavoitteena on ohjeistaa toimijoita väitelainsäädännön vaatimuksista sekä poistaa markkinoilta ei-hyväksytyt terveysväitteet, Kaisa Kukkonen sanoo.

Lue lisää:

Eurooopan komissio: EU Register of Nutrition and Health Claims

EU:n elintarviketurvallisuusviranomainen

Evira