Uutinen 14.12.2012

Kolme pointtia EU:n tulevaisuudesta a`la Alexander Stubb

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb ei usko EU:sta tulevan Yhdysvaltojen kaltaista liittovaltiota. Sen sijaan hän uskoo EU:n kyllä kulkevan kohti tiiviimpää yhteisöllisyyttä.

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb puhui 600:lle lukiolaiselle Eurooppatiedotuksen tilaisuudessa Helsingissä 10. joulukuuta. Kuva: UM, Eero KuosmanenEurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb puhui 600:lle lukiolaiselle Eurooppatiedotuksen tilaisuudessa Helsingissä 10. joulukuuta. Kuva: UM, Eero Kuosmanen

Ministeri Stubb esitteli näkemyksiään Euroopan unionin tulevaisuudesta Eurooppatiedotuksen järjestämässä tilaisuudessa. Stubbin mukaan Euroopan unionilla on valittavanaan kolme eri mahdollista kehityssuuntaa.

Askel taaksepäin?

Ensimmäistä unionin kehityssuuntaa ministeri Stubb kutsuu hallitustenvälisyydeksi. Tässä mallissa toimivalta siirrettäisiin takaisin jäsenmaille. Näin unionista tulisi YK:n kaltainen kansainvälinen järjestö. Hallitustenvälisessä unionissa päätösten olisi oltava yksimielisiä.

       Jos kärjistän, niin voisin sanoa, että Timo Soinin mielestä hallitustenvälisyys on hyvä kehityssuunta. Erittäin validi argumentti, johon me kansallisvaltioiden sisällä ollaan aika usein totuttu.

Ministeri suosittelee – hajautettu liittovaltio

Toinen ministeri Stubbin esittelemä vaihtoehto EU:n tulevaisuuden kehityssuunnaksi on hänen itse kannattamansa hajautettu liittovaltio. Hajautettu liittovaltio helpottaisi päätöksentekoa – siinä voitaisiin eritellä mitkä päätökset tehdään EU:n, mitkä kansallisella ja mitkä alueellisella tasolla.

Keskustelussa Alexander Stubb korosti EU:n täyttäneen toistaiseksi hyvin tehtävänsä liberaalidemokratian ja markkinatalouden puolustajana. Kuva: UM, Eero KuosmanenKeskustelussa Alexander Stubb korosti EU:n täyttäneen toistaiseksi hyvin tehtävänsä liberaalidemokratian ja markkinatalouden puolustajana. Kuva: UM, Eero Kuosmanen

Lisäksi hajautetun liittovaltion etuihin kuuluisi nykyistä selkeämpi edustuksellisuus. Stubbin visiossa hajautetusta liittovaltiosta kansaa edustettaisiin neuvostosta eli ministereistä koostuvan ylähuoneen sekä europarlamentista koostuvan alahuoneen toimesta. Näin ollen myös päätöksenteko helpottuisi kun päätökset voitaisiin tehdä enemmistöllä.

Stubb myös korostaa pienillä mailla olevan hajautetussa liittovaltiossa suhteessa enemmän valtaa kuin isoilla mailla.

       Me pienet maat olisimme tasavertaisia tai itse asiassa paljon vahvempia kuin isot maat kuten esimerkiksi Saksa.

Todennäköisin tulevaisuusvaihtoehto

Todennäköisimpänä tulevaisuusvaihtoehtona ministeri Stubb kuitenkin pitää tiiviimpää yhteisöllisyyttä.

       EU ei tule olemaan kuin Amerikan Yhdysvallat. Se tulee olemaan enemmän kuin kansainvälinen järjestö mutta vähemmän kuin valtio.

Vaikka ministeri Stubb ei näekään liittovaltion kaltaisen järjestelmän toteutuvan Euroopassa, hän uskoo silti integraation etenevän. Toimiva integraatio yhdellä toimialalla ruokkii painetta myös  jollain toisella alalla. Integraatiota ei siis ajeta unionissa pelkän periaatteen vuoksi, vaan se juontaa aina juurensa kaikkien siihen osallistuvien omista intresseistä.

       Integraatiota tehdään sen vuoksi, että se antaa meille rauhaa, vakautta, vaurautta ja turvallisuutta, päätti Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri puheensa lukiolaisille samaan aikaan kun EU vastaanotti Nobelin rauhanpalkinnon Oslossa.

Katso myös:

Kuvia Euroopan tulevaisuus? -tilaisuudesta Eurooppatiedotuksen Flick-sivuilla

Mihin suuntaan EU kulkee? – Johtaja Teija Tiilikaisen näkemyksiä EU:n tulevaisuudesta Eurooppatiedotuksen verkkosivuilla