Uutinen 18.12.2012

EU-puheenjohtajamaa Kypros

EU-puheenjohtajuuskapula siirtyy Tanskalta Kyprokselle 1. heinäkuuta. Kyprokselle EU-puheenjohtajuuskausi on ensimmäinen. Talouskriisin hoitaminen säilyy keskeisenä EU:n asialistalla. Myös rahoituskehysneuvottelut vuosille 2014-20 tulevat työllistämään Kyprosta.

Pysyvä puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja Kyproksen presidentti Demetris Christofias. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

Suuri haaste pienelle maalle

Kyproksen ensimmäinen EU-puheenjohtajuuskausi tulee olemaan ponnistus pienelle, vuonna 2004 unioniin liittyneelle maalle.

Saaren jaosta johtuvat ongelmalliset suhteet Turkkiin eivät näy Kyproksen puheenjohtajuus-ohjelmassa, mutta vaikuttavat taustalla maan EU-politiikkaan.

Kypros tavoittelee mahdollisimman pikaista liittymistä Schengen-alueeseen, mutta tämän toteutuminen vie vielä aikaa.

Vuonna 2008 euroon liittynyt Kypros joutui hakemaan tukipakettia muilta euromailta pankkiensa pääomittamiseksi juuri puheenjohtajuutensa kynnyksellä.

Kypros aloittaa historiansa ensimmäisen EU-puheenjohtakauden 1. heinäkuuta.Kypros aloittaa historiansa ensimmäisen EU-puheenjohtakauden 1. heinäkuuta.

Tavoitteena parempi Eurooppa

”Parempi Eurooppa” on Kyproksen puheenjohtajakauden motto. Puheenjohtajuusohjelmassaan Kypros pyrkii tehostamaan EU:n toimintaa ja vahvistamaan kestävää kehitystä. Rahoituskehyksiä vuosille 2014-2020 koskevien neuvottelujen loppuunsaattaminen on puheenjohtajakauden päätavoite.

 

Myös energiakysymykset, yhteinen meripolitiikka ja Rio ­+20 –ilmastokokouksen seurantatoimet ovat esillä Kyproksen tavoiteohjelmassa.

Talouskriisin hoidossa Kypros korostaa tiiviimpää yhteistyötä sekä talouspolitiikan koordinaatiota koskevien uudistusten täytäntöönpanoa.  Eurooppa 2020 –strategian tavoitteet ovat tärkeässä osassa. Sisämarkkinoiden tehostaminen, erityisesti digitaalisten sellaisten, on tärkeää, jotta Euroopan talouteen saadaan kasvua.

Kypros haluaa toimia erityisesti nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kaudellaan. Myös eurooppalaisen, yhteisen turvapaikkajärjestelmän luominen tämän vuoden loppuun mennessä on tavoitteena.

Eteläistä naapuruuspolitiikkaa

Ulkosuhteissa Kypros aikoo työskennellä tiiviisti yhteistyössä EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan ja ulkosuhdehallinnon kanssa. Huomion kohteena tulevat puheenjohtajamaalla olemaan erityisesti EU:n naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvat eteläiset maat.

EU:n laajentuminen on mukana puheenjohtajuusohjelmassa. Kypros on tukenut vahvasti Kroatian ja Serbian jäsenyyspyrkimyksiä.

Osana trioa

EU-puheenjohtajamaat työskentelevät nykyisin niin sanotuissa trioissa eli kolmen maan kokoonpanoissa. Maat julkaisevat yhteisen, neuvoston hyväksymän tavoiteohjelmansa ennen ensimmäisen maan kauden alkua. Ohjelma on samalla myös työohjelma koko neuvostolle.Se sisältää unionin tärkeimmät tavoitteet seuraavalle puolitoistavuotiskaudelle.

Yksittäiset maat tekevät tarkemmat suunnitelmat omissa ohjelmissaan.

Kypros toimii viime syksyn puheenjohtajamaana olleen Puolan ja tämän vuoden alkupuoliskon puheenjohtajamaana toimineen Tanskan kanssa triossa. Triotyöskentelyn tarkoituksena on tehostaa ja yhtenäistää neuvoston työskentelyä.

Kyproksen jälkeen EU-puheenjohtajamaaksi siirtyy Irlanti, joka aloittaa 1. tammikuuta 2013.

Lue lisää:

Kyproksen EU-puheenjohtajakauden verkkosivusto

Seuraa Kyproksen puheenjohtajakautta Twitterissä:

Tweets @cy2012eu_MK

Tweets @cy2012eu_NC

Puolan, Tanskan ja Kyproksen yhteinen ohjelma. (pdf, englanniksi)