Uutinen 11.1.2013

Marseille ja Košice Euroopan kulttuuripääkaupunkeja 2013

Palais Longchamp on yksi Marseillen kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumapaikkoja. Kuva: Marseillen kaupunki.Palais Longchamp on yksi Marseillen kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumapaikkoja. Kuva: Marseillen kaupunki.

Ranskan Marseille ja Slovakian Košice ovat vuoden 2013 kulttuuripääkaupunkeja. Molemmat kaupungit ovat rakentaneet vuoden erilaisten teemojen ympärille, ja vuoden aikana tullaan näkemään monenlaisia kulttuurielämyksiä.

Košice – kaupunki rajalla

Kulttuuripaakaupunki_Kosice_215_Kuva_Euroopan_komissioKošice on n. 240 000 asukkaan kaupunki Itä-Slovakiassa. Kuva: Euroopan komissio.

Košice aikoo kulttuuripääkaupunkivuonna korostaa maantieteellistä sijaintiansa, sekä mennyttä että nykyistä. Kaupungin sijainti idän ja lännen vanhojen kauppareittien yhteyskohdassa on tehnyt siitä kohtaamispaikan erilaisille ihmisille ja kulttuureille. Nykyisin kaupungin sijainti Slovakian itäosassa korostaa sen asemaa Schengen-alueen itärajalla. Vuoden aikana onkin tarkoitus käsitellä raja-teemaa. Samalla kaupunki toivoo vuodesta mahdollisuutta toimia siltana Itä-Eurooppaan.

Kaupungissa järjestetään tapahtumia teatterista festivaaleihin ja konserteista lukuiltoihin. Esiintymispaikkoja ovat niin klubit ja jäähallit kuin teatteri- ja konserttitalotkin. Virallisesti Košice avaa kulttuuripääkaupunkivuotensa 19.–20.1.2013 usealla samanaikaisella tapahtumalla. Paikalla on silloin myös Euroopan komission koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou.

Marseille – Välimeren kohtauspaikka

Myös Marseillen alueella järjestään monenlaisia tapahtumia usealla eri taiteen kentällä – oopperasta David Guettaan ja teatterista koululaisten ryhmätöihin. Marseillen kulttuuripääkaupunkivuosi on jaettu kolmeen sesonkiin, joista jokainen pitää sisällään uusien alueiden, näyttelyiden ja taideteosten esittelyn.

Välimeren rannalla sijaitseva Marseille on Ranskan toiseksi suurin kaupunki. Kuva: LEG.Välimeren rannalla sijaitseva Marseille on Ranskan toiseksi suurin kaupunki. Kuva: LEG.

Isona teemana tapahtumissa on osallistuminen ja alueellinen yhteistyö. Alueellinen yhteistyö tarkoittaa sekä kaupunkia ympäröivän Provencen alueen osallistumista kulttuuripääkaupunkivuoteen (josta nimi Marseille-Provencen kulttuuripääkaupunkivuosi) että laajemmin koko Välimeren aluetta. Välimeren alueen yhteistyö on perinteisesti ollut Ranskalle tärkeää ja se on pyrkinyt edistämään sitä EU:ssa. Teeman edistäminen osana kulttuuripääkaupunkivuotta on siis luontevaa.

Marseille-Provencen avajaistapahtuma järjestetään 12.–13.1.2013 eri puolilla aluetta, ei vain pelkästään Marseillessa. EU:n puolesta avajaisjuhlallisuuksiin ottaa osaa Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barrosso.

Mikä kulttuuripääkaupunki?

Euroopan unionin neuvosto nimeää kulttuuripääkaupungin hakemusten perusteella. Hakemusten on osoitettava, että suunnitellulla ohjelmalla on sekä selkeä eurooppalainen ulottuvuus ja kiinnostavuus että sen on sovittava yhteen kaupungin pitkäaikaisten tavoitteiden kanssa. Suomesta kulttuuripääkaupunkeina ovat olleet Turku vuonna 2011 ja Helsinki vuonna 2000.

Kulttuuripääkaupunki on valittu vuodesta 1985 lähtien ja tällä hetkellä isäntämaat on valittu vuoteen 2019 asti. Maat saavat itsenäisesti päättää, minkä kaupungin he haluavat asettaa kulttuuripääkaupungiksi. Seuraavana vuonna kulttuuripääkaupunkeina ovat Latvian Riika ja Ruotsin Uumaja.

Lisätietoa:

Košicen kulttuuripääkaupunkivuoden kotisivut (englanniksi)

Marseillen kulttuuripääkaupunkivuoden sivut (englanniksi)

Euroopan Komission tiedote

Euroopan parlamentin tiedote