Uutinen 12.2.2013

Huippukokous ei ollut ihan pelkästään taloutta

Eurooppa-neuvoston kokous 7.2.2013. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Eurooppa-neuvoston kokouksessa 7.-8.2.2013 keskusteltiin monivuotisten rahoituskehysten ohella EU:nkauppa. ja ulkosuhteista.

Viime viikon Eurooppa-neuvoston kokouksen asialistalla tärkeimpänä olivat EU:n monivuotiset rahoituskehykset (MRK). Se ei kuitenkaan ollut kokouksen ainoa käsiteltävä asia vaan pöydällä olivat myös EU:n kauppa- ja ulkosuhteet.

Kauppa

EU-valtioiden päättäjät korostivat kokouksessaan kaupan merkitystä EU:n keskeisten tavoitteiden, kasvun lisäämisen ja työpaikkojen luomisen, saavuttamisessa. Onnistuneella kauppapoliittisella ohjelmalla voitaisiin joidenkin arvioiden mukaan saavuttaa kahden prosentin kasvua ja luoda kaksi miljoonaa työpaikkaa.

WTO:n pääjohtaja Pascal Lamy, Euroopan komission puheenjohtaja Jose-Manuel Barroso, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtja Herman van Rompuy. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Monenvälisen kaupan avaamisessa keskeisin areena on Maailmankauppajärjestö WTO:n Dohan kehitysohjelman puitteissa käytävät neuvottelut. Kuvassa WTO:n pääjohtaja Pascal Lamy, Euroopan komission puheenjohtaja Jose-Manuel Barroso, YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtja Herman van Rompuy.

Jotta kaupan avulla kyettäisiin saavuttamaan sille esitettyjä tavoitteita, tulisi sen olla vapaata, reilua ja avointa. EU korosti myös protektionismin vastaista kamppailua ja sitoutumista sääntöpohjaiseen, monenväliseen kauppajärjestelmään.

Myös kahdenvälisissä neuvotteluissa etusija haluttiin antaa sellaisille neuvotteluille, jotka hyödyttävät kasvua ja työllisyyttä eninten. Neuvottelut Kanadan, Yhdysvaltojen ja Japanin kanssa koettiin erityisen tärkeäksi, mutta toimet Kiinan, Venäjän ja keskeisten kasvutalouksien kanssa ovat myös tärkeitä.

Arabikevät

Arabikeväästä keskusteltaessa päättäjät ilmaisivat sitoutumisensa Eurooppaa ja Välimeren eteläpuolisia kumppaneita yhdistävään ja hyödyttävään kumppanuuteen. Tätä pyritään edelleen kehittämään  ja sen korostettiin vaativan molemmilta puolilta pitkää sitoutumista.

Porkkanana demokratiakehityksen ja talousuudistusten jatkuvuudelle EU tarjoaa enemmän tukea sellaisille maille, jotka toteuttavat tehokkaasti uudistuksia. Tukea tarjotaan mm. demokraattiseen muutosprosessiin, yhteistyöhön vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. EU haluaa tukea myös ihmisten, instituutioiden ja valtioiden välistä kanssakäymistä.

Eurooppa-neuvosto pyysi korkeaa edustajaa ja komissiota seuraamaan tiivisti suhteita EU:n eteläiseen naapurustoon. Neuvostoa pyydettiin raportoimaan EU:n poliitikoiden ja välineiden vaikuttavuudesta vuoden 2013 kesäkuuhun mennessä Eurooppa-neuvostolle.

Mali

EU:n ulkoasiain ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton ja Malin ulkoministeri Tieman Hubert Coulibaly. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Malin ulkoministeri Tieman Hubert Coulibaly ja EU:n ulkoasiain ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tapasivat toisensa kansainvälisessä Malin avustuskokouksessa tammikuussa 2013.

Kokouksessa toistettiin EU:n sitoutuminen taloudellisen ja logistisen tuen antamiseen -tavoitteena nopeuttaa Afrikan johtaman kansainvälisen Mali-tukioperaation käynnistämistä. Samalla pyrkimys on jatkaa kehitysavun antamista, jotta Malin ensisijaisiin tarpeisiin kyettäisiin vastaamaan nopeasti.

EU:n pian käynnistettävällä koulutusoperaatiolla ja pikaisella tarkkailijoiden lähettämisellä nähtiin vahvistettavan siviilihallintoa sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien kunnioittamista.