Uutinen 13.2.2013

EU:n monivuotiset rahoituskehykset ja budjetti

Eurooppa-neuvosto pääsi 8. helmikuuta 2013 sopuun EU:n rahoituskehyksistä vuosille 2014-2020.

EU:n budjetti vastaa noin yhtä prosenttia 27 jäsenvaltion yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Kokonaisumma tulevalle rahoituskaudelle, kun huomioidaan rahoituskehys ja kaikki ulkopuoliset rahoitusvälineet, on 997 miljardia euroa.

Rahoituskehys on kokonaispaketti, joka pitää sisällään menokaton, menojen rahoittamisen sekä alakohtaiset ehdotukset. Jotta paketti voisi tulla voimaan tarvitsee se vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Rahoituskehys antaa pohjan seuraavien vuosien EU-budjettien hiomiselle. Suomi kuuluu Euroopan unionin nettomaksajiin, muun muassa Itävallan ja Tanskan rinnalla. Suurimmat nettomaksajat EU:n budjettiin ovat Saksa, Ruotsi ja Hollanti.

Jäsenmaksujen lisäksi EU:n budjetti rahoitetaan tullituloilla ja jäsenvaltioiden EU:lle tuloutettavalla arvonlisävero-osuudella.

Tässä osiossa seuraamme EU:n budjettiasioita.