Uutinen 6.3.2013

Euroopan kansalaisten teemavuosi

EU:n vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi. Kuva: Euroopan komissio.

 EU viettää 2013 Euroopan unionin kansalaisen teemavuotta. Kansalaiset halutaan tuoda lähemmäksi Euroopan unionia ja tehdä EU-kansalaisen oikeuksia tunnetuksi. Teemaa käsitellään erilaisissa yhteyksissä pitkin vuotta.

Mikä kansalaisuus?

EU- kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten, mutta sen merkitys on saattanut jäädä monelle hieman epäselväksi. Teemavuoden tarkoituksena on korjata tämä asia ja saada ihmiset tietoisiksi EU-kansalaisen oikeuksista.

Euroopan unionin kansalaisuuden näkyvänä puolena on mm. ihmisten helpottunut matkustaminen EU:n sisällä. Kuva: Euroopan parlamentti.Euroopan unionin kansalaisuuden näkyvänä puolena on mm. ihmisten helpottunut matkustaminen EU-valtioiden välillä. Kuva: Euroopan parlamentti.

 EU-kansalaisten oikeuksisa ovat mm. oikeus matkustaa ja asua vapaasti EU:n sisällä, oikeus osallistua asuinpaikkansa kunnallis- ja eurovaaleihin, oikeus tehdä valituksia Euroopan oikeusasiamiehelle, oikeus konsulipalveluihin EU:n ulkopuolella muiden EU-maiden suurlähetystöissä tai konsulaateissa ja oikeus opiskella muissa EU-maissa samoilla oikeuksilla kuin kohdemaan kansalaiset. Myös mahdollisuus halvempiin matkapuheluihin EU:n sisällä matkustaessa tai vaikkapa EU-lakien takaama oikeusturvaan ostaessasi internetistä ovat EU-kansalaisuuden mukanaan tuomia hyötyjä.

Osallistuminen EU-asioihin

Teemavuoden toisena tavoitteena on saada kansalaiset osallistumaan entistä enemmän keskusteluun EU-asioista: mitä EU-kansalaisuus heille merkitsee, mitä EU:lta toivotaan ja mihin suuntaan sen haluttaisiin kehittyvän. Keskustelun ei haluta loppuvan vuoden 2013 joulukuussa vaan tärkeänä tähtäimenä ovat vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalit.

 EU:n teemavuosi käytännössä

Kansalaiset pääsevät tutustumaan avointen ovien päivänä neuvoston tiloihin. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Kansalaiset pääsevät tutustumaan avointen ovien päivänä neuvoston tiloihin. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.

 EU:n teemavuosi polkaistaan virallisesti käyntiin 10.1.2013 Irlannissa, joka on ensi vuoden alkupuoliskon EU:n puheenjohtajamaa. Tilaisuus on osa tapahtumaa, jossa ihmisillä on mahdollisuus päästä keskustelemaan tarpeistansa, toiveistansa ja huolistansa Euroopan komission varapuheenjohtajan, Vivianne Readingin kanssa.

Suomessa teemavuoden järjestämiseen osallistuu monia eri tahoja, joista koordinaatiovastuussa on Eurooppalainen Suomi ry. Eri tahojen toimesta kansalaisten vuosi tulee näkymään monissa tapahtumissa, kuten Eurooppa-päivänä 9.5. Eurooppatiedotus ottaa luonnollisesti osaa teemavuoteen ja tulemme käsittelemään teemaa tapahtumissamme, kirjoituksissamme ja muussa toiminnassamme.

Päivitämme tätä sivua sitä mukaa, kun lisää kerrottavaa tulee.

Lisätietoa:

Teemavuoden verkosivusto

Komission tiedote teemavuodesta

Sinun Eurooppasi – käytännön tietoa EU-kansalaisille ja heidän perheilleen

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2010 (johon tämä teemavuosi perustuu)

Sinä ja EU

EU-kansalaisen teemavuosi käynnistyi