Uutinen 7.3.2013

Valtiovarainministerit hyväksyivät pankkien vakavaraisuuspaketin

Euroryhmä ja Ecofin-neuvosto kokoontuivat Brysselissä 4. ja 5. maaliskuuta. Euroryhmän kokouksessa käytiin läpi euroalueen taloustilannetta ja kuultiin Kyproksen uuden valtiovarainministerin katsaus maansa taloustilanteeseen. Tiistain Ecofin-kokoonpanossa ministerit antoivat poliittisen hyväksynnän pankkien vakavaraisuuspaketin uudistukselle. Suomea kokouksissa edusti valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Päätös Kyproksen apupaketista maaliskuun loppuun mennessä

Maanantaisessa euroryhmän kokouksessa valtiovarainministerit toivottivat tervetulleeksi uuden Kyproksen-kollegansa, Michalis Sarrisin, joka antoi katsauksen maansa taloustilanteeseen helmikuun vaaleja seuranneessa tilanteessa.

Ministeri Jutta Urpilainen keskusteli euroryhmän kokouksessa Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Christine Lagarden kanssa. Kuva: Euroopan unionin neuvostoMinisteri Jutta Urpilainen keskusteli euroryhmän kokouksessa Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtajan Christine Lagarden kanssa. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Ministerit totesivat olevansa tyytyväisiä tähänastiseen kommunikointiinsa Kyproksen uuden hallinnon kanssa ja luottavansa siihen, että uuden hallituksen kanssa neuvottelut maalle myönnettävästä apupaketista saadaan nopeasti päätökseen.

Ministerit toivovat pystyvänsä tekemään poliittisen päätöksen tukipaketin myöntämisestä maaliskuun puolen välin tienoilla.

Kyproksen uusi hallitus on suostunut ulkopuoliseen selvitykseen siitä, miten sen pankit toteuttavat rahanpesun estävää lainsäädäntöä. Selvityksen tulosten odotetaan valmistuvan maaliskuun loppuun mennessä.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen totesi lehdistötilaisuudessaan kokouksen jälkeen, että selvityksen tulokset tulevat vaikuttamaan apupaketin ehtoihin.

Rahanpesuun liittyvät epäilyt ovat olleet yhtenä esteenä Kyproksen apupaketin toteuttamiselle.

Pankkien vakavaraisuuspaketti sai poliittisen hyväksynnän

Tiistaina kokoontunut Ecofin-nevosto antoi poliittisen hyväksyntänsä luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksia koskevalle sääntelypaketille (niin kutsuttu CRD IV-paketti). Paketti sisällyttää EU-lainsäädäntöön joukon kansainvälisiä standardeja, jotka tunnetaan nimellä Basel III -sopimus.

Lisäksi se sisältää EU:n omaa sääntelyä, muun muassa julkisuudessakin puhuttaneiden pankkiirien palkkioiden osalta.

Näiden uusien eurooppalaisten sääntöjen on tarkoitus lisätä talouden tasapainoa tekemällä pankkisektorista paremmin suhdannevaihteluja kestävää. Toisaalta ne vahvistavat edellytyksiä kestävään taloudelliseen kasvuun tuomalla sisämarkkinoille tarvittavia yhteisiä sääntöjä samaan aikaan varmistamalla, että reaalitalous saa tarvitsemaansa lainaa.

Hyväksynnällään ministerit antoivat pysyvien edustajien komitealle (Coreper) mandaatin jatkaa Euroopan parlamentin kanssa neuvotteluja vielä auki olevista teknisistä yksityiskohdista. Lopullista päätöstä odotetaan maaliskuun toisella puoliskolla.

Neuvoston puheenjohtajamaan, komission ja parlamentin väliset niin kutsutut kolmikantaneuvottelut uudistuspaketista alkoivat toukokuussa 2012, sen jälkeen kun sekä neuvosto että parlamentti olivat muodostaneet ehdotuksiin omat kantansa.

Lisätietoa:

Neuvoston href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/135829.pdf">tiedote Ecofin-neuvoston kokouksesta (englanniksi)
Euroryhmän lausunto Kyproksesta (englanniksi)
Euroryhmän lausunto Kreikasta (englanniksi)

Uutinen on alun perin julkaistu Suomen pysyvän EU-edustuston sivuilla.