Uutinen 27.3.2013

Pääministeri Kataisen EU-teesit: enemmän reilua Eurooppaa

Pääministeri Jyrki Katainen haluaisi Suomen edustavan Euroopan unionissa maltillista, integraatiomyönteistä keskitien linjaa. Hänen mielestään EU-keskustelua hallitsevat liian usein erilaiset äärinäkemykset. EU-linjapuheessaan 26. maaliskuuta pääministeri summasi haluavansa tulevaisuuden Euroopan olevan ennen kaikkea reilu.

Reilu ja oikeudenmukainen Eurooppa

Pääministerin mukaan reilu integraatio tarkoittaa yhteisten sääntöjen noudattamista – se johtaa automaattisesti parempaan integraatioon. Reiluuteen kuuluu solidaarisuus köyhempiä alueita kohtaan, ensisijaisesti EU-budjetin kautta. Vastuu taloudenpidosta on kuitenkin aina maalla itsellään. Mikäli yhteisesti sovittuja sääntöjä ei noudateta, aiheuttaa se epäreiluuden tunnetta muissa EU-maissa.

Tulevaisuuden Euroopan unioni koostuu Kataisen näkemyksen mukaan vahvoista ja kilpailukykyisistä talouksista. Valtioilla itsellään on paljon vastuuta tämän toteutumiseksi. Erityisesti maiden tulisi kiinnittää huomiota koko Euroopan tulevaisuutta uhkaavaan nuorisotyöttömyyteen.

Perusoikeuksien kohdalla Euroopan unionissa ei ole varaa kompromisseihin.

       EU on arvoyhteisö, ei pelkkä vapaakauppa-alue. Oikeusvaltioperiaatteista ei tulisi Euroopan unionissa lipsua. EU on ollut perinteisesti rauhanprojekti; sotien lopettamisen lisäksi sillä on ollut suuri rooli myös yhteiskuntien vakauttamisessa ja oikeusvaltioperiaatteiden juurruttamisessa eurooppalaisiin maihin, Katainen painotti.

EU:n tulevaisuus puheen yleisö. Kuva: Eurooppatiedotus.Pääministerin EU-puhetta oli seuraamassa täysi salillinen kuuntelijoita.

Pääministerin mukaan EU:ssa ei ole tällä hetkellä tarvetta uusille sopimusmuutoksille. Sen sijaan sisämarkkinoiden eli ”EU-ruisleivän” kehittämistä tulisi yhä jatkaa, esimerkiksi digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Myös yhteisten energiamarkkinoiden syventäminen olisi tärkeää. Tässä Suomella ja muilla pohjoismailla olisi paljon annettavaa EU:ssa.

Hallitus antaa kevään aikana eduskunnalle Suomen EU-politiikkaa käsittelevän selonteon. Suomi muuttuvassa Euroopassa -keskustelutilaisuus 26.3. oli osa selonteon valmistelua. Pääministeri Katainen toivoo vilkasta keskustelua EU-selonteon ympärille.