Uutinen 19.4.2013

Nuoret pohtivat EU:n tulevaisuutta

Ministeri Alexander Stubbin nuorten ryhmä EU:n tulevaisuduudesta. 465 Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä. Ministeri Alexander Stubbin koollekutsuma nuorten ryhmä visioi raportin EU:n tulevaisuuudesta. Kuva: Päivi Mutanen-Pirttilä, VNK

Euroopan unionin tulevaisuutta pohtinut nuorisoryhmä luovutti raporttinsa Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubbille 19. huhtikuuta. Raportissa nuoret vaativat EU:lle lisää päätösvaltaa. Tulevaisuuden EU:ssa Suomi on raportin mukaan aktiivinen ja ärhäkkä toimija, jolla on paljon annettavaa eurooppalaiselle yhteistyölle.

Rohkeita visioita

Valtioneuvoston kanslian helmikuussa asettaman nuorisoryhmän tehtävänä oli pohtia miltä EU näyttää kahdenkymmenen vuoden kuluttua sekä millainen rooli Suomella pitäisi siinä olla. Ryhmän työ jaettiin erilaisiin teemoihin, jotka käsittelivät päätöksenteon demokraattisuutta, yhdentymisen syvyyttä, eurooppalaista identiteettiä, ekologisuutta, koulutusta, kulttuuria, turvallisuutta ja kansainvälisiä kysymyksiä.

Ministeri Stubb toivoi nuorilta rohkeita visioita ja sellaisia hän myös sai. Yksi villi visio tulevaisuudesta on esimerkiksi nuorten ehdottama yhteiskuntatakuu, joka rahoitettaisiin erillisellä EU-verolla.

Nuoret olisivat myös valmiita antamaan rakenteellisesti uudistuneelle Euroopan parlamentille oikeuden tehdä lakialoitteita, komission lisäksi. Parlamenttivaaleissa kansallisten ehdokaslistojen lisäksi olisi myös koko unionin yhteiset listat.

Nuorten kannanotossa EU:ssa nähdään paljon kehitettävää, ennen kaikkea demokraattisempaan ja sosiaalisempaan suuntaan. Nuoret haluavat myös sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden toteutumista Euroopassa. Ympäristöasioissa EU olisi nuorten visiossa edelläkävijä.

E-sukupolvi tukee pohjoismaista hyvinvointivaltiota

Suomen vaikutusvalta tulevaisuuden EU:ssa on raportin mukaan väkilukuun suhteutettua painoarvoa suurempi. Nuoret haluavat Suomen jatkossakin ajavan aktiivisesti pohjoismaista hyvinvointimallia, jossa jokaisella eurooppalaisella on yhtäläinen mahdollisuus arvokkaaseen elämään.

Nuorille eurooppalaisuus on raportin mukaan luonteva osa identiteettiä. Nyt kun Suomen EU-kansanäänestyksestä on kulunut 18 vuotta voi nykynuoria kutsua E-sukupolveksi.

– On ollut hienoa kuulla, miltä Eurooppa näyttää nuorten silmin. Osa heistä on syntynyt vasta sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin,  totesi ministeri Stubb.

Nuorten asiantuntijaryhmän kokosi nuorisojärjestö Allianssi. Ryhmään kuului 26 taustaltaan erilaista nuorta eri puolilta Suomea. Ryhmän nuorin käy vielä peruskoulua, ja vanhimmat jäsenet valmistelevat jo väitöskirjojaan. Kevään aikana nuoret tapasivat kolme kertaa, kuulivat asiantuntijoita ja valmistelivat raporttinsa pääasiallisesti virtuaalisesti.

Raportti jaetaan ministereille, Euroopan parlamentin jäsenille ja erilaisille sidosryhmille. Sitä hyödynnytetään myös hallituksen parhaillaan valmistelemassa EU-selonteossa, joka luovutetaan eduskunnalle kevään aikana.

Lue lisää:

 pdf src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-13438-GUID-09578C02-46AC-4410-9FFF-73E7EE02D01D.jpeg" />Mikä EU:sta tulee isona? Nuorten näkemys EU:n tulevaisuudesta, pdf

Nuorisotyöryhmän tekemiä videoita EU:n tulevaisuudesta

Raporttia voi kommentoida Twitterissä:

#mikaEUstaisona, #detvuxnaEU tai #grownupEU