Uutinen 19.4.2013

Pääministeri Katainen Strasbourgissa: EU tarvitsee reilua integraatiota

Jyrki Katainen Strasbourgissa. Kuva: Eurooppatiedotus.

Pääministeri Jyrki Katainen puhui Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa 16. huhtikuuta. Henkilökohtaisia kokemuksiaankin kuvaten pääministeri painotti puheessaan jäsenmaiden keskinäisen luottamuksen tärkeyttä vaikeina taloudellisina aikoina ja peräänkuulutti maltillista EU-keskustelua.

Pääministeri Katainen vetosi puheessaan sen puolesta, että taloudellisten ja yhteiskunnallisten haasteiden ei annettaisi myrkyttää ajatusta Euroopan integraatiosta. Hän tyrmäsi jakolinjojen vetämisen EU:n sisälle ja totesi, että jakautumisen myötä yhteinen arvoperusta unohtuu ja kyky rakentaa Eurooppaa yhdessä menetetään.

Katainen myös muistutti poliittisten päättäjien velvollisuudesta selittää ihmisille, miksi Euroopan integraation syventäminen on oikea tapa edetä.

Euroopan integraation on palveltava kaikkien etuja

Pääministeri Jyrki Katainen.Pääministeri Jyrki Katainen.

Pääministeri Kataisen mukaan Eurooppa tarvitsee reilua integraatiota. Kataiselle reilu integraatio tarkoittaa EU:n tapaa toimia tavalla, jonka ihmiset tuntevat omakseen ja jota he voivat tukea. Toisaalta on olennaista, että samalla kun jäsenvaltiot sitoutuvat yhä tiiviimpään integraatioon, ne huolehtivat omista asioistaan.

”Haluan vain, että sovimme asioista yhdessä, yhteisten sääntöjen pohjalta ja elämme sitten sovitun mukaisesti”, Katainen totesi Euroopan parlamentin jäsenille.

Reilu integraatio konkretisoituu Kataisen mukaan yhteisten eurooppalaisten arvojen ja sääntöjen kunnioittamisessa, oikean tasapainon löytämisessä solidaarisuuden ja vastuunkannon välille sekä kaikkia jäsenmaita kohtaan reilussa integraation syventämisessä.

”Euroopan unioni on niin paljon muutakin kuin vapaakauppa-alue – se on arvoyhteisö”, Katainen muistutti.

Työpaikat asetettava Euroopassa etusijalle

Työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys ovat tällä hetkellä vakavimpia Eurooppaa kohtaavia haasteita.

Pääministeri muisteli omia kokemuksiaan opiskelijana 1990-luvun alun laman koettelemassa Suomessa. Tuolloin työpaikan löytyminen valmistumisen jälkeen tuntui nuoresta opiskelijasta mahdottomalta. Katainen totesi Suomen selviytyneen kriisistä, mutta suomalaisen yhteiskunnan maksavan siitä edelleen monin tavoin.

Katainen kertoi kannattavansa ehdotusta kuuden miljardin euron ohjaamisesta nuorisotyöttömyyden nujertamiseen ja olevansa tyytyväinen, että Eurooppa-neuvosto hyväksyi nuorisotakuun.

"On ensisijaisen tärkeää, että huolehdimme kaikista nuoristamme", pääministeri totesi.

Kuitenkin työpaikkojen luomisessa avainasemassa on EU:n kyky vastata maailmanlaajuiseen kilpailuun – Euroopan pitää parantaa kilpailukykyään, jotta yritykset jatkavat investointejaan ja luovat uusia työpaikkoja.

Talouskasvu ja kilpailukyky edellyttävät toimivia sisämarkkinoita

EU on Kataisen mukaan päässyt pitkälle sisämarkkinoiden edistämisessä, mutta parannettavaa löytyy. Esimerkiksi palveludirektiivin toimeenpanoa on tehostettava, jotta tavaroiden lisäksi myös palvelut liikkuisivat Euroopassa hyvin.

Digitaaliset sisämarkkinat tarjoavat mahdollisuuden luoda uutta työtä ja kasvua eikä niiden potentiaalia voi vähätellä; Katainen muistutti, että komission laskelmien mukaan digitaalisten sisämarkkinoiden myötä EU:n talous kasvaisi 500 miljardilla eurolla vuoteen 2020 mennessä. Sähköinen kauppa ja digitaaliset sisällöt tarvitsevat kuitenkin nekin toimivia sisämarkkinoita.

Lopuksi pääministeri totesi vuoden kuluttua pidettävien Euroopan parlamentin vaalien olevan testi Euroopan unionin demokraattiselle oikeutukselle ja vetosi keskinäisen luottamuksen vahvistamisen puolesta, jotta Eurooppa nousee kriisistä yhä vahvempana.

”Meillä on velvollisuus kohdistaa energiamme siihen, mikä meitä yhdistää, ei siihen mikä meitä erottaa”, Katainen painotti.

Pääministeri Kataisen puhe