Uutinen 15.5.2013

Sijoittajavastuu puhutti EU:n valtiovarainministereitä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen keskusteli Brysselissä Kreikan- ja KYproksen kollegoidensa kanssa. Kuva: Euroopan unionin neuvosto. Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen tervehtii Kreikan-kollegaansa Ioannis Stournarasia. Oikealla Kyproksen valtiovarainministeri Charis Georgiades. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

 

EU:n valtiovarainministerit tapasivat Brysselissä euroryhmän kokouksessa ja Ecofin-neuvostossa 13.-14. toukokuuta. Euroryhmä hyväksyi ensimmäisen lainaerän maksamisen Kyprokselle. Ecofin-neuvostossa 27 maan ministerit keskustelivat kriisipankkien pelastamiseen liittyvästä lainsäädännöstä erityisesti sijoittajavastuun ja talletusten etuoikeusaseman osalta.

Valtiovarainministerit kävivät laajan keskustelun komission ehdotuksesta pankkialan elvytys- ja kriisinratkaisukehykseksi. Pinnalla olivat erityisesti sijoittajavastuu ja talletusten etuoikeusasema.

Yhteenvetona keskustelusta puheenjohtajamaa Irlannin edustaja totesi, että on löydettävä tasapaino sijoittajavastuuta koskevan harmonisoidun lähestymistavan sekä rajoitetun kansallisen liikkumavaran välillä lainsäädännön toimeenpanossa.

Ministerit käsittelevät ehdotusta jälleen kesäkuun Ecofin-neuvostossa.

Ei sopua säästöverodirektiivistä

Ecofin-neuvosto hyväksyi yksimielisesti päätelmät veronkierron ja veropetosten estämisestä. Neuvoston päätelmät ovat jäsenmaiden vastaus komission joulukuussa 2012 antamaan toimintasuunnitelmaan veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi sekä komission suosituksiin, joissa etsitään keinoja aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseen ja toimia veroparatiiseja vastaan.

Niin kutsuttuun säästöverodirektiiviin tehtävistä muutoksista ei päästy yhteisymmärrykseen. Ministerit kuitenkin yksimielisesti valtuuttivat komission aloittamaan neuvottelut viiden EU:n ulkopuolisen valtion kanssa nykyisten säästöverosopimusten mukauttamisesta EU:n säästöverodirektiivin kehitykseen. Kyseessä olevat maat ovat Sveitsi, Liechtenstein, Andorra, San Marino ja Monaco.

Säästöverodirektiivin lopullisena tavoitteena on varmistaa jäsenvaltioissa asuvan henkilön toisesta jäsenvaltiosta saamien säästöistä kertyneiden korkotulojen tosiasiallinen verotus asuinjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Asiaan palataan 22. toukokuuta pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Kypros sai ensimmäisen lainaerän

Euroryhmän kokouksessa valtiovarainministerit antoivat poliittisen hyväksyntänsä Kyproksen apupaketin ensimmäisen erän maksamiselle. Kokonaisuudessaan 10 miljardin euron apupaketin pääpiirteistä sovittiin 25. maaliskuuta. Tästä Kyprokselle maksettiin maanantaina ensimmäinen kahden miljardin euron erä.

Lausunnossaan ministerit totesivat Kyproksen täyttäneen yhteisymmärryspöytäkirjassa sovitut ehdot, joita ensimmäisen lainaerän maksaminen edellytti.

Euroryhmä sai myös käsiteltäväkseen yhteenvedon Kyproksen rahapesuselvityksen tuloksista. Raportti paljasti puutteita maan rahanpesua koskevan lainsäädännön toimeenpanossa. Näiden puutteiden korjaaminen sisällytetään toimenpideohjelmaan, josta sovitaan troikan (IMF, komissio ja Euroopan keskuspankki) ja Kyproksen välillä kesäkuuhun mennessä. Toimenpideohjelman noudattaminen tulee osaksi Kyprokselle myönnetyn apupaketin ehtoja.

Suomen eduskunta pääsee tutustumaan rahanpesuraportin yhteenvetoon tällä viikolla.

Lisätietoa:

Valtiovarainministeriön href="http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20130510Veronk/name.jsp">tiedote
Neuvoston tiedote (englanniksi)
Kypros-julkilausuma