Uutinen 23.5.2013

Eurooppa-neuvosto 22.5.2013: verot valtiolle ja energian hinta alas

Nicos Anastasiades, Dalia Grybauskaite, Angela Merkel, Jyrki Katainen. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Kyproksen presidentti Nicos Anastasiades, Liettuan presidentti Dalia Grybauskaite, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja pääministeri Jyrki Katainen.

EU:n valtioiden päämiehet kokoontuivat Eurooppa-neuvostoon 22. toukokuuta. Kokouksen kaksi tärkeintä aihetta olivat verotus ja energia. EU:n valtioiden johtajat haluavat tehostaa veronkantoa ja heikentää veronkierron mahdollisuuksia. Energian osalta EU tavoittelee toimivampia sisämarkkinoita, jotta alueen kilpailukyky ja työllisyys paranisivat.

Verotietojenvaihtoa lisätään 

Päättäjät korostivat kansainvälisellä tasolla tapahtuvan tietojenvaihdon olevan tärkeä osatekijä tehokkaassa verotuksessa. EU haluaa toimia aktiivisessa roolissa, jotta tietojen vaihdosta tulee kansainvälinen standardi.

Andrus Ansip, José Manuel Barroso ja Jyrki Katainen.

Verot ovat nousseet EU:ssa esille erityisesti, koska arvioiden mukaan EU:n jäsenvaltiot menettävät vuodessa biljoona euroa veronkierron ja verojen välttelyn takia. Taloudellisesti vaikeina aikoina näiden porsaanreikien tukkiminen ja verojen kerääminen on korostunut. Kuvassa Viron pääministeri Andrus Ansip, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso sekä pääministeri Katainen keskustelvat yhdessä veroja käsitelleessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

EU:n omalla alueella automaattinen tietojenvaihto tiivistyy, kun komissio aikoo kesäkuussa ehdottaa muutoksia hallinnollista yhteistyötä koskevaan direktiiviin. Automaattinen tietojenvaihto laajennettaisiin koskemaan kaikkia tuloja, ei pelkästään ansiotuloja.

Päättäjät kehottivat myös hyväksymään laajennetun säästödirektiivin (säästöjä koskevien tulojen verotus) voimaanastumisen loppuvuodesta.

Muina tehostettua verokeräämistä koskevina asioina päättäjät käsittelivät muun muassa alv-petosten torjuntaa sekä aggressiivisen verosuunnittelun ja voitonsiirron vastaisia suosituksia.

Neuvosto raportoi verotusasioiden käsittelystä joulukuuhun 2013 mennessä.

Tavoitteena energian sisämarkkinat 

Kokouksessa hyväksyttiin neljä suuntaviivaa EU:n energiapolitiikalle, jonka tavoitteena on edistää EU:n kilpailukykyä ja vastata korkeiden hintojen ja kustannusten haasteisiin. Ideana on varmistaa turvallisella ja kestävällä tavalla yritysten ja kotitalouksien energiansaanti. Samalla sen olisi tapahduttava kohtuullisin ja kilpailukykyisin hinnoin.

Ensimmäiseksi päättäjät vahvistivat tavoitteen toimivien sisämarkkinoiden luomiseksi vuoteen 2014 mennessä. Tähän liittyen korostettiin EU:n markkinoista eristyksissä olevien valtioiden kytkemistä liitäntäverkkojen avulla osaksi yhteisiä markkinoita.

Toinen tavoite on lisätä investointeja uuteen ja älykkääseen energiainfrastruktuuriin. Tämä mahdollistaa energian toimituksen kohtuuhintaan, luo työpaikkoja, tukee kestävää kehitystä sekä parantaa kilpailukykyä.

Energian osalta vahvistettiin myös EU:n sitoutuminen energiansaannin monipuolistamiseen, jotta toimintavarmuus olisi taattu. Samalla vähennettäisiin ulkoista energiariippuvuutta ja edistettäisiin talouskasvua.

Neljänneksi korostettiin energiatehokkuuden merkitystä hintojen laskemiseksi.

Energiaan liittyvistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista neuvosto raportoi tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa:

Eurooppa-neuvoston päätelmät