Uutinen 28.5.2013

Suomen EU-edustusto on kuin valtionhallinto pienoiskoossa

Coreper II. 465. Kuva: Euroopan unionin neuvosto.Coreper II kokonaisuudessaan.

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa valmistelee Euroopan unionin neuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden mukaisesti. Edustuston työtä johtaa pysyvä edustaja, suurlähettiläs Jan Store. Brysselissä sijaitsevassa edustustossa työskentelee yhteensä noin sata henkeä, joista suurin osa on asiantuntijoita eri hallinnonaloilta Suomesta. EU-edustusto tekee tiivistä yhteistyötä suomalaisten eri ministeriöiden kanssa Suomelle tärkeiden EU-asioiden eteenpäin viemiseksi Brysselissä.

Coreperilla eli pysyvien edustajien komitealla tärkeä rooli päätösten valmistelussa

EU:n neuvoston valmistelutyössä virkamieskomiteoilla on keskeinen asema. Komiteoista tärkein on Coreper (Comité des Représentants Permanents), joka on jäsenvaltioiden pysyvistä edustajista koostuva komitea. Se valmistelee Euroopan unionin neuvoston päätöksiä ja on siten tärkeässä roolissa neuvoston päätöksenteossa.

Suomen pysyvä edustaja EU:ssa, Jan Store. Kuva: Eurooppatiedotus.Suomen pysyvä edustaja EU:ssa, Jan Store. Kuva: Eurooppatiedotus.

Coreper työskentelee kahdessa eri kokoonpanossa, jotka erotetaan toisistaan roomalaisilla numeroilla I ja II. Coreper II käsittää yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, talousasiat/ ECOFIN sekä sisä- ja oikeusasiat. Coreper I puolestaan käsittelee useita yhteisön niin sanottuja sisäisiä politiikkoja, joita ovat esimerkiksi sisämarkkinalainsäädäntö, ympäristöasiat, energia, työllisyys, sosiaali- ja kuluttaja-asiat.

Coreper I ja Coreper II kokoontuvat viikoittain valmistelemaan ministerineuvoston kokouksissa tehtyjä päätöksiä. Coreperissa työstetään työryhmissä ratkaisematta jääneitä ongelmia siten, että tuloksena on joko valmiita ratkaisuja tai muutamaan vaihtoehtoon karsittuja ratkaisumalleja ministerien päätettäviksi.

Suomea Coreper II -kokouksissa edustaa pysyvä edustaja Jan Store. Coreper I –edustajamme on pysyvän edustajan sijainen Marianne Huusko-Lamponen. Coreperin työskentelyä johtaa  EU:n puheenjohtajamaan pysyvä edustaja vuorollaan kuuden kuukauden ajan.

Työryhmät apuna

Coreperin apuna toimii yli 200 työryhmää, jotka koostuvat eri jäsenmaiden asiantuntijoista ja kokoontuvat viikoittain. Edustuston työrytmiä sääteleekin ministerineuvoston ja sitä valmistelevien työryhmäkokousten rytmi. Eri aihealueiden kokouksia saattaa olla useita samana päivänä.

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa muutti tämän vuoden maaliskuussa uusiin tiloihin, lähemmäksi EU-elinten toimipaikkoja. Kuva: Eurooppatiedotus.Suomen pysyvä edustusto EU:ssa muutti tämän vuoden maaliskuussa uusiin tiloihin, lähemmäksi EU-elinten toimipaikkoja. Kuva: Eurooppatiedotus.

EUE on linkki Suomen hallituksen ja unionin toimielinten välillä EU:n päätöksenteossa. Edustuston asiantuntijat ajavat Suomen valtioneuvoston kantoja eri komiteoissa ja virkamiesryhmissä, joissa valmistellaan neuvoston päätöksiä.

Viime vuosina ”huippukokousruuhkaa”

Huippukokokoukset ovat EU-päätöksenteon eräänlainen jäävuorenhuippu, joita edeltävät lukuisat erilaiset neuvottelut ja virkamieskokoukset. Pysyvällä edustajalla Jan Storella on kokemusta eurooppalaisesta päätöksenteosta jo parinkymmenen vuoden ajalta.

Viime vuosien talouskriisi on kiihdyttänyt vauhtia EU-päätöksenteossa, ja sama näkyy myös EU-maiden päämiesten kokousten eli huippukokousten aikataulurytmissä. Kiire on lisääntynyt myös virkamiestasolla.

       EU:n vauhti on ollut viimeisen viiden vuoden ajan ennennäkemättömän tiivistahtinen. Ennen talouskriisiä EU-huippukokouksia pidettiin nelisen kertaa vuodessa, viime aikoina jopa seitsemästä kahdeksaan. Yhden huippukokouksen päättyessä käynnistyy jo seuraavan valmistelu. Tämä on tietysti näkynyt myös pysyvän edustuston työrytmissä, sanoo Jan Store.