Uutinen 31.5.2013

Syyria hallitsi jälleen ulkoministerikokousta

EU:n ulkoministerit kokoontuivat 27. toukokuuta Brysseliin ulkoasiainneuvoston kokoukseen. Myöhään yöhön kestäneen kokouksen pääaihe oli Syyria. Ministerit sopivat maata vastaan asetettujen pakotteiden jatkamisesta lukuun ottamatta asevientikieltoa. Suomesta kokoukseen osallistui ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Ulkoasiainneuvoston pääaiheena olivat Syyriaa vastaan asetettujen pakotteiden uusiminen. Vuonna 2011 asetetut pakotteet raukeavat automaattisesti toukokuun lopussa.

Ulkoministerit päättivät jatkaa pakotteita vuodella, lukuun ottamatta asevientikieltoa. Tästä eteenpäin jokainen EU-maa voi itse päättää aseiden toimittamisesta Syyrian hallinnon oppositiolle.

Aseiden viennissä sitoudutaan kuitenkin noudattamaan tiettyjä periaatteita, kuten EU:n puolustustarvikkeiden vientiä koskevaa yhteistä kantaa. Samalla jäsenmaat sitoutuvat olemaan toimittamasta aseita toistaiseksi. EU palaa aseiden vientiä koskevaan kysymykseen ennen elokuun alkua.

EU tukee edelleen poliittisen ratkaisun löytymistä Syyrian kriisiin. Hyväksymissään päätelmissä ulkoministerit ilmaisivat tukensa Venäjän ja Yhdysvaltain aloitteelle rauhankonferenssin järjestämisestä viime vuonna hyväksytyn Geneven kommunikean pohjalta.

Ulkoministerit keskustelivat myös Malin tilanteesta ja ilmaisivat tyytyväisyytensä hiljattain järjestetyn korkean tason donor-konferenssin tuottamiin avustuslupauksiin sekä Malin viranomaisten ponnisteluihin poliittisen tiekartta-hankkeen edistämiseksi, jolla pyritään vakauttamaan maan tilanne.

Kehitysministerit huolissaan maailman ruokaturvallisuudesta

Ulkoasiainneuvoston yhteydessä kokoontuivat myös EU-maiden kehitysministerit puolivuosittaiseen tapaamiseensa, jossa Suomea edusti kehitysministeri Heidi Hautala. Ministerit hyväksyivät päätelmät ruokaturvallisuudesta EU:n kehitysapuhankkeiden yhteydessä.

Päätelmissä muistutetaan YK:n vuosituhattavoitteesta puolittaa nälkää kärsivien määrä maailmassa vuoteen 2015 mennessä. Vaikka edistystä on tapahtunut, tavoite ei ole toteutumassa. Ministerit painottavat tavoitteen saavuttamisen ja ylittämisen merkitystä sekä ruokaturvallisuuden huomioimisen tärkeyttä myös vuoden 2015 jälkeen.

Ministerit muistuttavat monipuolisen ja kestävän maatalouden merkityksestä ruokaturvallisuuden parantamiseksi erityisesti niissä maissa, joissa tilanne on heikko. Päätelmissä myös peräänkuulutetaan lyhyempiä ruoan tuotantoketjuja ja paikallisia jakelujärjestelmiä, jotka ovat ympäristöystävällisempiä ja tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä.

Lisätietoa (englanniksi):

Neuvoston href="http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137317.pdf">tiedote
Syyria-päätelmät
Syyria-julistus
Päätelmät ruokaturvallisuudesta