Uutinen 5.6.2013

Euroopan komissio antoi jäsenmaille talousohjeita

Euroryhmä. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Euroopan komissio antoi 29. toukokuuta Euroopan unionin jäsenvaltioille taloudenpitoon liittyviä suosituksia. Niissä painotetaan rakenteellisia uudistuksia ja kilpailukyvyn parantamista sekä erityisesti työpaikkojen luomista. Suositukset yltävät vuoden 2014 loppuun saakka.

Suositukset liittyvät niin sanottuun eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Se tarkoittaa, että jäsenmaat raportoivat alkuvuodesta komissiolle edistymisestään vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisissa ohjelmissa sekä Eurooppa 2020 -strategiassa. Tarkastelun jälkeen komissio ja neuvosto antavat suositukset jäsenmaiden hallituksille, joiden pitää ottaa neuvot huomioon kansallisessa päätöksenteossaan ja budjeteissaan. Tavoitteena on estää jäsenmaiden liiallinen velkaantuminen ja parantaa kilpailukykyä.

Komissio ja neuvosto ovat antaneet suosituksia jäsenmaille vuodesta 2011. Nyt julkaistuissa suosituksissa pääpaino on kasvua edistävissä uudistuksissa tiukan budjettikurin sijaan. Kreikka, Portugali, Irlanti ja Kypros eivät tällä kertaa saaneet maakohtaista suositusta, sillä niiden talouden vakauttamista seurataan erillisellä ohjelmalla muita maita tiiviimmin.

Katainen. Kuva: Euroopan komissioPääministeri Jyrki Katainen on tyytyväinen Suomen saamiin taloussuosituksiin. Kuva: Euroopan komissio

Suomessa ikääntyminen suurennuslasin alla

Suomelle komissio suosittaa kasvua edistävää finanssipolitiikkaa sekä julkisen talouden rahoitusaseman pitämistä vakaana. Suomen pitää sopeuttaa julkisia tuloja ja menoja pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti sekä huomioida ikääntymisen mukanaan tuomat vaikutukset. Palkankorotusten tulisi olla maltillisia.

Pääministeri Jyrki Katainen toi esille tyytyväisyytensä suosituksista Helsingissä viime viikolla Euroopan komission Suomen-edustuston järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

       Myös Suomella on parannettavaa taloutensa hoitamisessa. Kun maailma muuttuu ympärillä, niin maan asemakin muuttuu ja silloin talouden rakenteita pitää osata korjata ja uudistaa, sanoi pääministeri.

Väestön ikääntymisen tuomat vaikutukset tulevat monesti esille Suomen saamissa suosituksissa. Ikääntyneiden työntekijöiden määrää on saatava lisättyä parantamalla heidän työllisyysmahdollisuuksiaan. Samalla Suomessa pitäisi myös vähentää varhaiseläkkeelle jäämistä. Komissio neuvookin Suomea sitomaan lakisääteisen eläkeiän elinajan odotteeseen.

Komissio mukaan Suomen tulisi myös huolehtia kuntauudistuksen toteuttamisesta, jotta muun muassa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden tuottavuus paranisi. Vähittäiskauppaan ja palveluiden tuottamiseen komissio toivoo lisää kilpailua. Lisäksi komission patistaa Suomea jatkamaan innovatiivisten yritysten ja tutkimuksen tukemista.

Olli Rehn. Kuva: Euroopan komissioKomission varapuheenjohtaja Olli Rehn kertoi Helsingissä, että jäsnevaltiot ovat saaneet tasapainoitettua talouttaan. Kuva: Euroopan komissio

Vertaispaine hankalaa talousasioissa

Pääministeri Katainen toi esille hankaluuden, mikä sisältyy ohjausjakson suositusten toimeenpanoon. Kyseessä kun ovat suositukset eli nykyisten EU-säädösten mukaan suositusten laiminlyönnistä ei seuraa rangaistuksia, toisin kuin liiallisesta budjettialijäämästä.

       Vertaispaineen luominen on hankalaa Eurooppa-neuvostossa. Harva uskaltautuu – joko korrektiuden tai sen vuoksi, että pelkää kalikan kalahtavan joskus omaan nilkkaan – ottamaan esille naapurin rakenteellisia heikkouksia. Meidän täytyy kuitenkin kulkea tähän suuntaan, että muutoksia saada aikaan, Katainen pohti.

Tilaisuudessa myös puhunut komission varapuheenjohtaja, talouskomissaari Olli Rehn on tyytyväinen eurooppalaisen ohjausjakson toimivuuteen:

       Euroalueen julkisen talouden alijäämät ovat supistuneet vuoden 2009 seitsemän prosentin tasolta viime vuoden 3,5 prosenttiin ja ennusteiden mukaan tänä vuonna vielä alemmas. Tämä kertoo siitä, että talouspoliittinen ohjausjakso osaltaan toimii: jäsenvaltiot ovat merkittävästi tasapainottaneet julkista talouttaan.

Lue lisää:

Maakohtaiset suositukset Suomelle

Lisää eurooppalaisesta ohjausjaksosta Euroopan komission verkkosivuilla