Uutinen 11.6.2013

Euroopan parlamentin vaalit 2014

Euroopan parlamentti on maailman suurin demokraattisesti valittava parlamentti. Se on ainoa EU-toimielin, johon joka viiden vuosi valitaan edustajat suorilla vaaleilla. Vaalit järjestetään kaikissa jäsenmaissa kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti. Lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksiä. (http://vaalit.fi/uploads/dmrnxnow0huej.pdf)

Vaalipäivä Suomessa 25.5.2014

Seuraavat Euroopan parlamentin vaalit toimitetaan kaikissa EU-jäsenmaissa 22.- 25. toukokuuta 2014. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 25.5.2014. Ennakkoäänestys kotimaassa tultaneen järjestämään keskiviikosta tiistaihin 14.- 20. 5 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 14.- 17.5.

Euroopan parlamentin vaaleissa valitaan 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin. Suomesta valitaan yhteensä 13 Euroopan parlamentin jäsentä eli meppiä. (tarkista onko jo vahvistettu huipparissa, ei kai..) Mepit työskentelevät eurooppalaisissa puolueryhmissä, joita on nykyisessä parlamentissa seitsemän (http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/007f2537e0/Poliittiset-ryhmät.html).

Ryhmät on muodostettu yli sadasta kansallisesta poliittisesta puolueesta.

Suomessa koko maa on yhtä vaalipiiriä, kuten aikaisempinakin vuosina. Ehdokkaat ovat siis ehdolla kaikkialla Suomessa. Eri puolueet ja vaaliliitot voivat asettaa korkeintaan 20 ehdokasta. Ehdokasasettelu vahvistettaneen 24.4.2014.

Suomessa toimitettavissa eurovaaleissa äänioikeutettuja ovat viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävät Suomen kansalaiset sekä viimeistään 80 päivää ennen vaaleja Suomen äänioikeusrekisteriin ilmoittautunut toisen EU-maan kansalainen.

Mitä Euroopan parlamentti tekee?

Viimeisin EU-perussopimus, Lissabonin sopimus, lisäsi voimaantullessaan joulukuussa 2009 Euroopan parlamentin valtaoikeuksia. Parlamentti on tasavertainen lainsäätäjä neuvoston kanssa useimmilla aloilla.

Euroopan parlamentti on toinen, Euroopan unionin neuvoston lisäksi, tärkein lainsäädäntöelin Euroopan unionissa. Suurin osa EU-lainsäädännöstä päätetään nykyisin niin sanotussa tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä eli parlamentin ja neuvoston yhteistyöllä.

aluetiedottajaEP tulee kaupunkiin

Lainsäätämisen lisäksi Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli valvoa Euroopan komissiota ja muita toimielimiä sekä varmistaa niiden demokraattinen toiminta. Parlamentin tehtäviin kuuluu myös komission kokoonpanon hyväksyminen. Lisäksi parlamentti päättää osaltaan EU:n budjetista.

Työskentely Euroopan parlamentissa

Parlamentin kotipaikka on Ranskan Strasbourg. Siellä järjestetään 12 täysistuntoa vuosittain. Täysistunnoissa äänestetään lainsäädäntöehdotuksista. Täysistuntoja valmistellaan erilaisissa valiokunnissa ja poliittisissa ryhmissä. Ne kokoontuvat Brysselissä Belgiassa.

linkataan:

       työjärjestys

       meppien palkat (EP Suomen sivuilla tilanne vuodelta 2011)

       vaalit.fi

       parlamentti-osiot meidän sivuilla yms.

pjodngxäbf