Uutinen 12.6.2013

Miten kannattaa lobata EU:n parlamenttia?

Parlamentti_465. Kuva: Euroopan parlamentti

Lobbauksella eli edunvalvonnalla on sanana hieman epämääräinen kaiku. Lobbaus on kuitenkin olennainen osa demokraattista järjestelmää. Sen ansiosta päätöksentekijät voivat arvioida tulevien päätöksien vaikutuksia eri yhteiskunnan alueille ja väestöryhmille. EU ylläpitää nykyisin yhteistä julkista avoimuusrekisteriä komission ja parlamentin edunvalvojille. Sinne on rekisteröitynyt noin 5 400 EU-edunvalvontaa harjoittavaa organisaatiota.

Kun haluaa vaikuttaa Euroopan unionissa tehtäviin päätöksiin on Euroopan parlamentti nykyisin tärkeässä asemassa. Parlamentti kun osallistuu lähes kaikilla politiikka-aloilla EU-lainsäädännön laatimiseen ja muuttamiseen. Parlamentti on myös toinen EU:n budjettivallan käyttäjä. Lisäksi nykyisin useiden komission ehdotusten taustalla on parlamentin omasta aloitteestaan antama mietintö.

– Euroopan parlamenttia lobbaavien kannattaa miettiä miten sen tekee niin, että saa aikaan parhaat mahdolliset tulokset. Vaikuttamisen pitää olla oikea-aikaista ja oikein kohdennettua, toteaa Euroopan parlamentin jäsen Sari Essayah.

Essayah_282. Kuva: Euroopan parlamenttiMeppi Sari Essayah

Verkostoituminen yli kansallisten rajojen kannattaa

Essayahin mukaan kannattaa muistaa, että suomalaismepit ovat tärkeä kanava Euroopan parlamentin työskentelyyn, mutta ei suinkaan ainoa. Avainhenkilöitä edunvalvojille ovat kyseisestä asiasta mietintöä tekevät mepit eli raportoijat. Myös valiokuntien puheenjohtajat sekä valiokuntakoordinaattorit ovat keskeisiä henkilöitä – kotimaasta riippumatta. Ei myöskään kannata unohtaa meppien avustajia tai valiokuntien virkamiehiä.

  EU-vaikuttamisessa kannattaa myös olla liikkeellä jo varhaisessa vaiheessa. Etenkin kansalliset kannat ja tavoitteet tulisi asettaa jo kun komissio valmistelee ehdotuksiaan, ei vasta säädösehdotuksien virallisessa käsittelyvaiheessa, painottaa Essayah.

Lobbauksessa kannattaa myös muistaa selkeät argumentit. Pelkällä vastustamisella ja ongelmien esilletuomisella harvoin saa mitään aikaiseksi. Kannattaa siis olla hyvin valmistetut muutosesitykset. Asiaa kannattaa myös seurata tarkasti koko käsittelyn ajan, sillä kompromissit hioutuvat ennen äänestyksiä ja viime hetken muutokset ovat usein mahdollisia.

Meppi Essayah pitää lobbausta oleellisena ja tarpeellisena osana poliittista prosessia., Esimerkiksi työmarkkina- ja työantajajärjestöillä on omat näkökulmansa politiikkaan – molempien on hyvä tulla esille.

Akavan kansainvälisten asioiden päällikkö Markku Penttinen on samaa mieltä. Hänen mukaansa virkamiesvalta EU:ssa on vähentynyt ja politiikka lisääntynyt. Siksi suomalaistenkin on hyvä harrastaa EU-edunvalvontaa monilla eri tasoilla.

 

Lue lisää:

Suomalaisesta EU-edunvalvonnasta Eurooppatiedotuksen sivuilla

EU:n avoimuusrekisteri

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto järjesti seminaarin EU-päätöksenteosta ja siihen vaikuttamisesta Eurooppa-talossa 7. 6. Tilaisuudessa alustivat Euroopan parlamentin jäsen Sari Essayah (KD, EPP),  kansainvälisten asioiden päällikkö Markku Penttinen ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Pekka Nurminen.