Uutinen 17.6.2013

Neuvottelut EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja investointikumppanuussopimuksesta käyntiin

 EU&Yhdysvallat_liput. Kuva: Euroopan komissio

EU:n kauppaministerit hyväksyivät viime viikon lopulla ulkoasiainneuvoston kokouksessa Luxemburgissa neuvottelumandaatin EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä kauppa- ja investointikumppanuudesta. Sen pohjalta EU voi aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa heinäkuussa. EU:n puolelta neuvotteluja vetää komissio ja jäsenmaat valmistelevat kannat yhteistyössä sen kanssa. Tavoitteena on mahdollisimman laaja ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat ovat maailmankaupassa mahtitekijöitä. Yhdessä ne tuottavat melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta. Ne vastaavat 30 prosentista maailmankaupasta ja 62 prosentista maailman suorista sijoituksista. EU-alueella ja Yhdysvalloissa asuu yhteensä noin 825 miljoonaa ihmistä.

Euroopan komissio on arvioinut sopimuksen myötä EU:n bruttokansantuotteen kasvavan 0,48 prosentilla eli 82 miljardilla eurolla vuoteen 2027 mennessä. Vienti EU:sta Yhdysvaltoihin kasvaa arvion mukaan tulevan sopimuksen ansiosta lähes 30 prosenttia vuoteen 2027 mennessä. Tämän toivotaan tuovan kasvua ja työpaikkoja EU-alueelle. Tulevan sopimuksen tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinoillepääsyä.

EU:n tavoitteena on vapauttaa kauppaa mahdollisimman laajasti. Sopimus kauppa- ja investointikumppanuudesta pyrkii vähentämään ja purkamaan eri sektorien sääntelyä sekä alentamaan ja poistamaan tullimaksuja ja –muodollisuuksia. Tärkeää on myös avata eurooppalaisille elintarvikkeille mahdollisuudet päästä Yhdysvaltojen markkinoille sekä avata julkiset hankinnat ja palveluiden kauppa kilpailulle. Toistaiseksi audiovisuaalinen ala pidetään sopimuksen ulkopuolella, tosin tilanne voi jossain vaiheessa muuttua.

Suomi kannattaa mahdollisimman laaja-alaisesta sopimuksesta neuvottelua. Suomi pitää tärkeänä, että eurooppalaisille yrityksille saadaan sopimuksen myötä uusia markkinoillepääsymahdollisuuksia.

EU:n  ja Yhdysvaltojen saatua neuvottelut päätökseen tulee vielä sekä EU-jäsenvaltioiden että Euroopan parlamentin hyväksyä sopimus.

Lue lisää:

EU:n ja Yhdysvaltojen neuvottelut kauppa- ja investointikumppanuudesta käynnistyvät (Tiedote 15.6.2013)

Suomen neuvottelukannat ulkoministeriön verkkosivuilla

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimusneuvottelut: mahdollisuudet ovat suuret, mutta tiestä ei tule helppo (verkkouutinen 19.3.2013)