Uutinen 1.7.2013

Eurooppa-neuvosto sopi toimista nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi

Ashton_465

EU:n päämiehet kokoontuivat kaksipäiväiseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysseliin 27.–28. kesäkuuta. Kokouksessa keskusteltiin konkreettisista toimista, joilla pyritään helpottamaan Eurooppaa koettelevaa nuorisotyöttömyyttä. Toinen kokouksen pääaiheista oli yritysrahoitus. Lisäksi päämiehet päättivät Serbian EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamisesta viimeistään tammikuussa 2014. 

Suomea kokouksessa edustanut pääministeri Jyrki Katainen kiteytti huippukokouksen tulokset seuraavasti:

"Eurooppa-neuvosto asetti vuosi sitten tavoitteeksi pankkiunionin toteuttamisen. Olemme ottaneet vuodessa merkittäviä askeleita eteenpäin. Valvontamekanismista on jo saatu päätös, samoin kriisinhallintadirektiivistä on löytynyt poliittinen yhteisymmärrys. Nyt pitäisi samalla määrätietoisuudella tehdä loputkin tarvittavat päätökset. Terve ja vakavarainen pankkisektori on keskeinen yritysrahoitusta edistävä tekijä. Sitä tarvitaan esimerkiksi parantamaan pk-sektorin rahoituksen saantia. Talouskasvua ja uusia työpaikkoja luova pk-sektori puolestaan on yksi tehokkaimmista keinoista nuorisotyöttömyydenkin torjunnassa."

Kaikki keinot käyttöön nuorisotyöttömyyden nujertamiseksi

Kokouksessa sovittiin, että rakennerahastoja käytettäessä tullaan kiinnittämään erityistä huomiota nuoria työllistäviin hankkeisiin. Tarpeen vaatiessa myös käyttämättömiä varoja voidaan ohjata uudelleen.

Eurooppa-neuvosto huomioi myös neuvottelutuloksen monivuotisesta rahoituskehyksestä, josta Euroopan parlamentti äänestää ensi viikolla. Tämä sopu ratkaisee unionin rahoituksen seitsemäksi seuraavaksi vuodeksi. Saavutettu rahoitussopu mahdollistaa nuorisotyöttömyyden torjuntaan korvamerkityn rahan käyttöönoton jo ensi vuoden alusta.

Päämiehet peräänkuuluttavat lisäksi uusia keinoja nuorten työnhakijoiden liikkuvuuden tukemiseen. Jäsenmaita kannustetaan käyttämään osa Euroopan sosiaalirahaston tuista rajat ylittävien hankkeiden tukemiseen. Lisäksi uusi Erasmus + -ohjelma on saatava käyntiin niin pian kuin mahdollista, sillä se kannustaa rajat ylittävään ammatilliseen koulutukseen.

Nuorisotyöttömyyden torjunnan konkreettisista keinoista keskustellaan lisää Berliinissä heinäkuun alussa järjestettävässä kokouksessa.

EU-neuvosto-perhekuvaPäämiehet kokoontuivat perinteiseen perhekuvaan 27. kesäkuuta. Kuva: Euroopan unionin neuvosto

Pk-yritysten rahoituksen saantia helpotettava

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat talouden kannalta merkittäviä, erityisesti työpaikkojen luomisessa. Tällä hetkellä kuitenkin eurooppalaisilla pk-yrityksillä on suuria vaikeuksia saada rahoitusta. Huippukokouksen päätelmissä todetaan, että pk-yritysten rahoitusta helpottavat toimenpiteet onkin asetettava etusijalle, minkä lisäksi on tärkeää edistää yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista.

Ennen Eurooppa-neuvoston kokousta pääministeri Katainen lähetti yhdessä Portugalin pääministeri Passos Coelhon kanssa komission, Eurooppa-neuvoston ja Euroopan keskuspankin johtajille kirjeen, jossa päämiehet yhdessä peräänkuuluttavat aktiivisia toimia pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Tervetuloa, Kroatia – jäsenyysneuvottelut aloitetaan Serbian kanssa

Päämiehet päättivät aloittaa EU-jäsenyysneuvottelut Serbian kanssa viimeistään tammikuussa 2014. Maa on edennyt merkittävästi suhteidensa normalisoinnissa Kosovon kanssa, mikä on ollut yksi Euroopan unionin asettamista ehdoista jäsenyysneuvottelujen etenemiselle.

Eurooppa-neuvosto toivotti lisäksi Kroatian tervetulleeksi EU:n jäseneksi 1.heinäkuuta lähtien sekä Latvian euromaiden joukkoon vuoden 2014 alusta.

Lisätietoa:

Eurooppa-neuvoston päätelmät  

Valtioneuvoston tiedote