Uutinen 11.7.2013

Debatt i Finland 24/2013

Avsikten med denna sammanställning, som riktar sig till skandinaviska journalister, är att ge en kort översikt av den politiska debatten i Finland. Pressöversikten är sammanställd av Larserik Häggman (Pohjola-Norden), och distribueras varje vecka (under sommarmånaderna varannan vecka). Chefredaktör Häggman svarar för urval och synpunkter i denna resumé.

Vecka 24

Veckan jöd på allt dystrare ekonomiska siffror då bytesbalansen i april försämrades och industriproduktionen rasade. Finlands bank målade upp en dyster bild och justerade kraftigt sina tidigare prognoser. I riksdagen inbjöd regeringen både opposition och arbetsmarknad till överläggningar.

Industriproduktionen rasade

Statistikcentralens uppgifter under veckan visade att industriproduktionen under april månad rasade med innemot tio procent jämfört med samma månad ifjol. Jämfört med månaden innan var nedgången 4,6 procent.
En viss ljusning framkom när det gäller orderingången. Minskningen under april var endast två procent jämfört med nedgången för årets första kvartal – 8,1 procent.
Enligt Eurostat var nedgången i Finland störst i EU.

Dyster ekonomisk framtid

Finlands bank målade upp en dyster bild av den finländska ekonomin då centralbanken under veckan presenterade nya prognoser. Industriproduktionen sjunker och investeringarna minskar samtidigt som den privata konsumtionen inte längre kan trygga tillväxt. I likhet med flera banker och Finlands näringsliv justerade Finlands bank sin tillväxtprognos som nu stannar på minus 0,8 procent i år. Ännu i december 2012 räknade banken med en ökning på 0,4 procent. För nästa år är motsvarande tal 0,7 och 1,5. Allt detta inverkar stort på den offentliga ekonomin och gör det svårt för regeringen att uppnå målet att minska upplåningen före 2015.

Regeringen erbjöd samarbete

Statsminister Jyrki Katainen (Saml.) inbjöd under veckan såväl oppositionspartierna som arbetsmarknadens parter till ekonomiska överläggningar i slutet av sommaren. Han lade fram sin inbjudan då riksdagen under veckan debatterade budgetramarna för kommande år (se tidigare Debatt i Finland). Enligt Katainen är det av yttersta vikt att få en gemensam bild av läget för att inte piska en häst som redan är på knä.

Under samma debatt fick finansminister Jutta Urpilainens (Sdp) förslag om ett sysselsättningsavtal brett stöd. Hon föreslog i en intervju för Helsingin Sanomat att löntagarorganisationerna i höst accepterar små löneförhöjningar och näringslivet förbinder sig att sysselsätta. Då kunde regeringen stimulera och erbjuda skattejusteringar för att förbättra köpkraften.

Från centerhåll betecknades regeringens initiativ som en god början medan Sannfinländarna presenterade hela raden alternativ i form av gradering av pensionsavgifterna, lägre mervärdesskatt och högre samfundsskatt. Inte heller Centern är nöjd med regeringens politik utan vill sätta stopp för inbesparingar och öka stödet till små och medelstora företag.

Uteslutning förestår inom Vänsterförbundet

Vänsterförbundets ledning har visat riksdagsledamot Jyrki Yrttiaho på dörren sedan denne uppträtt vid Finlands kommunistiska partis kongress och starkt kritiserat sitt eget parti och regeringen. Detta skedde samma veckoslut som Vänsterförbundet samlades till sin egen kongress. Yrttiaho har varit utesluten ur riksdagsgruppen sedan han röstat mot regeringsdeltagande men hör till partiet. Nu förklarade partiledare Paavo Arhinmäki att Yrttiaho bör uteslutas sedan han överskridit alla rimliga gränser. Om Yrttiahos partiavdelning inte utesluter honom åtrerstår för partiet att utesluta avdelningen. Arhinmäkis besked väckte genast en rad protester.

Rysk bolag med i kärnkraftsförhandling

Det ryska bolaget Rosatom förklarade under veckan att det för förhandlingar med bolaget Fewnnovoima inte bara om en eventuell leverans av ett kärnkraftverk utan också om eventuellt delägande. Från Fennovoimas sida bekräftades enbart förhandlingar med två olika potentiella leverantörer men inget mer.

Lonka fortsätter som riksförlikningsman

Esa Lonka, 64, som verkat som riksförlikningsman sedan år 2009 fortsätter fram till utgången av nästa år. Detta blev under veckan klart.
Då arbetsmarknadens parter inte kunde nå enighet om en gemensam kandidat stannade regeringen för att utnämna Lonka för en ny men kort period.