Uutinen 12.8.2013

Vaasassa tehtiin selkoa EU:n turvallisuuspolitiikasta

EU:n Atalanta-operaatio. Kuva:EU

Eurooppatiedotuksen ”Selkoa EU:sta?” –kiertue avattiin Vaasassa torstaina 8. elokuuta. Ensimmäisessä valtioneuvoston EU-selontekoa käsittelevässä avoimessa yleisötilaisuudessa keskityttiin erityisesti turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan – pääpuhujaksi avaustilaisuuteen olikin saapunut puolustusministeri Carl Haglund (rkp).

–  EU-asioista on tärkeää keskustella, etenkin nyt kun EU-vaalit ovat melkein oven takana, totesi ministeri Haglund tilaisuuden aluksi.

Yhtenäisyydestä tehoa globaaliin vaikuttamiseen

Kesäkuussa valtioneuvoston eduskunnalle antama EU-selonteko korostaa Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta. EU:lla on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa globaalisti, kun jäsenmaiden toimet ja näkemykset kanavoidaan mahdollisimman yhtenäiseksi toiminnaksi. EU:n ulkoinen toiminta kattaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, kauppapolitiikan ja kehityspolitiikan.

Selkoa EU:sta? -kiertue avattiin Vaasassa 8. elokuuta. Kuva: EurooppatiedotusSelkoa EU:sta? -kiertue avattiin Vaasassa 8. elokuuta. Kuva: Eurooppatiedotus

– Konkreettiset toimet sotilaallisen yhteistyön lisäämiseksi EU:ssa ovat hyvin ajankohtaisia. Tuleva joulukuun EU-huippukokous keskittyy puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan, kertoi ministeri Haglund Vaasassa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla tulisi selonteon mukaan toimia entistä tehokkaammin ja yhtenäisemmin. Suomi pitää tärkeänä myös pohjoismaiden turvallisuuspoliittisen yhteistyön tiivistämistä. Puolustusministeri Carl Haglundin mukaan monet muutkin EU-maat hakevat samantapaisia ratkaisuja turvallisuuspolitiikassaan. Selonteossa korostetaan myös arktisen ja Itämeri-yhteistyön kehittämistä.

EU on riippuvainen USA:n puolustusteollisuudesta. Selonteon mukaan Euroopan puolustusteollisuutta ja –markkinoita tulisikin kehittää määrätietoisemmin. Sisämarkkinaperiaatteiden toteutuminen puolustusteollisuudessa olisi selonteon mukaan myös kustannustehokasta.

Vaasalaisyleisöä kiinnostivat muun muassa Venäjä, Nato ja pohjoismainen yhteistyö. Kuva: EurooppatiedotusVaasalaisyleisöä kiinnostivat muun muassa Venäjä, Nato ja pohjoismainen yhteistyö. Kuva: Eurooppatiedotus

EU on vahva toimija kriisinhallinnassa

EU-maiden kannattaa tiivistää yhteistyötä myös puolustuksen saralla, mutta EU ei kuitenkaan ole puolustusliitto, joka korvaisi Naton, korosti ministeri Haglund.  EU on ennen kaikkea tärkeä turvallisuuspoliittinen toimija globaalisti. Se painottaa turvallisuuspolitiikassaan kriisinhallintaa, niin sotilaallista kuin siviilikriisinhallintaa. Kriisinhallinta on tärkeä väline pyrkimyksessä vahvistaa rauhaa ja demokratiakehitystä.

Vaasalaisyleisö kysyi puhujilta muun muassa, mitkä asiat Suomea ja unionia uhkaavat. Sekä ministeri Haglund että tilaisuuden kommentaattori, kansanedustaja Mikko Savola (kesk) nostivat esiin erityisesti kyberuhkat. EU-tason yhteistyötä kyberturvallisuuden parantamiseksi on tehostettu EU:n kyberturvallisuusstrategialla. Vaasalaisia kiinnosti myös, miten Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyyshakemus tulevaisuudessa vaikuttaisi Suomeen. Ministerin mukaan vaikutus suomalaiseen keskusteluun olisi merkittävä. Ruotsin aikoinaan tekemään EY-jäsenyshakemukseen  verrattavaa yllätystä tuskin enää nykyisin tulisi, arvioi Haglund.

Eurooppatiedotuksen seuraavat Selkoa EU:sta? –tilaisuudet järjestetään 2. syyskuuta Mikkelissä, 30. syyskuuta Tampereella ja 7. lokakuuta Turussa. Ohjelmien ja aikataulujen varmistuttua tarkemmat tiedot löytyvät tapahtumakalenteristamme.. Twitterissä: #EUselko

Lue lisää:

Valtioneuvoston EU-selonteko