Uutinen 19.8.2013

EU:n koulutusohjelmat uudistuvat – ensi kertaa mukana myös urheilua

Nuorisoa. Kuva: NN_norden.org

Euroopan unionin uusi rahoituskausi 2014-2020 uudistaa myös EU:n koulutusohjelmia. EU-jäsenmaat, Euroopan komissio ja parlamentti pääsivät kesäkuun lopulla sopuun uudesta Erasmus + -ohjelmasta. Uusi ohjelma yhdistää nykyisen Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n kansainväliset korkeakouluohjelmat ja Youth in Action nuoriso-ohjelman. Ensimmäistä kertaa mukana on myös liikunta-alan toimia.

Uuden ohjelman tavoitteena on tukea ja edistää oppilaitosten ja nuoriso-alan kansainvälistymistä, innovointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa ja levittämistä. Uuden ohjelman sisällä säilyvät vanhat tutut nimet kuten yleissivistävän koulutuksen Comenius, korkeakoulutuksen Erasmus, aikuiskoulutuksen Grundtvig ja nuoriso-ohjelma Youth in Action.

Eurooppa-opintojen opetuksen ja tutkimuksen laatua tuetaan jatkossakin erillisellä Jean Monnet  -toimella..

Budjetti kasvaa

Vaikka EU:n kokonaisbudjetti pienenee, kasvaa Erasmus + -ohjelman rahoitus huomattavasti. Se miten budjetti tulee jakautumaan eri maiden kesken on vielä kesken, mutta tässä vaiheessa tiedetään jo miten rahoitus ohjelman sisällä jaetaan. Koulutuksen saama osuus on suurin eli 77 % kokonaisrahoituksesta. Nuorisoalalle on varattu 10 % ja uusille liikuntatoimille 1,8 %. Jean Monnet –ohjelman osuus tulee olemaan 1,9 % ohjelman kokonaisbudjetista.

Suomesta lähdetään Erasmus-vaihtoon eniten Saksaan, Britanniaan ja Espanjaan. Kuva: NN_norden.orgSuomesta lähdetään Erasmus-vaihtoon eniten Saksaan, Britanniaan ja Espanjaan. Kuva: NN_norden.org

Yhteistyötä kolmansien maiden kanssa vahvistetaan

Nykyisten Erasmus Mundus  ja Tempus -ohjelmien yhdistäminen uuteen ohjelmaan lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia lähteä Erasmus-vaihtoon myös Euroopan ulkopuolelle. Myös nuorisoalalla tehtävää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tuetaan jatkossakin.

Erasmus + -ohjelman rakennetta yksinkertaistetaan yhdistämällä nykyisten ohjelmien monia hanketyyppejä kolmeen avaintoimeen, joissa tuetaan liikkuvuutta, yhteistyöhankkeita ja poliittisen tason yhteistyötä.

Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn hallinnoimista muista EU-ohjelmista EU:n Kulttuuri –ohjelma sekä Media ja Media Mundus –ohjelmat sulautetaan yhteen Luova Eurooppa –ohjelmaksi. Kansalaisten Eurooppa –ohjelma jatkaa itsenäisenä ohjelmana.

Urheilu mukaan Erasmus + -ohjelmaan

Urheilu tulee nyt ensimmäistä kertaa mukaan omana osa-alueenaan EU-ohjelmaan. Rahoitus haetaan suoraan Euroopan komissiolta – toisin kuin koulutuksen ja nuoriso-alan rahoitus, jota haetaan ensin kansallisesti. Urheilurahoituksen myöntämisen käytännöt ja ohjelmatekstin tulkinta jäävät siis pitkälti komission varaan ja selventyvät tulevien hakukierrosten kautta.

Erilaisiin urheilu- ja liikuntaprojekteihin voi saada tukea myös EU:lta ensi vuodesta alkaen. Kuva: Tommi NatriErilaisiin eurooppalaisiin urheilu- ja liikuntaprojekteihin voi saada tukea myös EU:lta ensi vuodesta alkaen. Kuva: Tommi Natri

Liikunnan alalla ohjelman tavoitteena on dopingin, ottelumanipulaation, syrjinnän ja väkivallan torjunta. Myös vapaaehtoistyötä pyritään edistämään ohjelman kautta. Rahoitusta voi saada myös voittoa tavoittelemattomille eurooppalaisille urheilutapahtumille. Osallistujia tulisi tapahtumissa siis olla useasta eri Euroopan maasta.

Vaikka suomenkielisissä teksteissä puhutaan urheilusta, kattaa englanninkielinen termi ”sport” myös liikunnan. Terveyttä edistävä perusliikunta ja liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaisuutta lisäävät projektit voivat myös saada tukea uudesta ohjelmasta.

       Alustava tieto on, että rahoitusta voisivat hakea seurat, järjestöt ja muut ruohonjuuritason toimijat erilaisten projektien ja tapahtumien järjestämiseen. Tukea ei ole ensisijaisesti suunnattu ammattiurheilulle. Todennäköisesti esimerkiksi yksittäisiin turnausmatkoihin ei tukea saisi, mutta turnauksen järjestämiseen ja sitä kautta osallistumismaksujen kattamiseen se olisi mahdollista. Kaikki ohjelman yksityiskohdat eivät kuitenkaan vielä ole selvillä – ne tulevat tarkentumaan matkan varrella, kertoo ylitarkastaja Heidi Sulander opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tärkeintä rahoituksen saamisessa tulee kuitenkin edelleenkin olemaan hyvä ja perusteltu hakemus. Tiedotustoimintaa myös urheiluosuuden osalta hoitava CIMO omaa vuosien kokemuksen myös liikunta-alan ohjelmaneuvonnassa.

Erasmus + -ohjelman toimeenpanoon liittyvät asiat tarkentuvat syksyn aikana. Nykyisistä ohjelmista järjestetään tänä vielä vuonna hakukierrokset normaalisti.

Lisätietoja:

CIMO