Uutinen 23.8.2013

EU:ssa painitaan nuorisotyöttömyyden voittamiseksi

Jälkilöylyt. Kuva:ET

Joukko EU-johtajia sekä jäsenmaiden työministereitä kokoontuu Berliiniin keskiviikkona 3.7. pohtimaan keinoja, joilla nuorisotyöttömyys saataisiin selätettyä Euroopassa. Myös Eurooppa-neuvosto käsitteli laajasti nuorisotyöttömyyttä kesäkuun lopun huippukokouksessaan. Kaikkiaan 7,5 miljoonaa 15–24-vuotiasta eurooppalaista ei ole työssä eikä koulutuksessa.

Berliinin tilaisuuteen osallistuvat Saksan liittokansleri Angela Merkel, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy, komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja työllisyydestä vastaava komissaari László Andor. EU-maiden johtajien ja työministereiden lisäksi mukana on Euroopan työmarkkinaosapuolten edustajia sekä Euroopan julkisten työvoimapalvelujen verkoston asiantuntijoita. Suomea kokouksessa edustaa työministeri Lauri Ihalainen.

Berliinistä on odotettavissa luettelo toimenpiteistä, joilla EU:n jäsenvaltiot voivat kansallisilla toimilla sekä osin myös EU:n tuella torjua nuorisotyöttömyyttä. Tällaisia ovat esimerkiksi nuorisotakuu, työvoimapalvelujen ja koulutuksen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen ja EU-rahoituksen parempi hyödyntäminen.

Välineinä nuorisotyöllisyysaloite ja nuorisotakuu

Kesäkuun lopun Eurooppa-neuvosto sopi osaltaan toimista nuorisotyöttömyyden helpottamiseksi. EU-rahoitusta on suunnattu tähän tarkoitukseen 6-8 miljardia. Rahoitus suunnataan erityisesti niihin maihin, joissa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia. Lisäksi Euroopan investointipankilla on oma ohjelmansa.Rompuy:Barroso. Kuva: Neuvosto

Eurooppa-neuvosto kiirehti nuorisotyöllisyysaloitteen käyttöönottoa siten, että aloitteelle osoitetut kuusi miljardia euroa pyritään jakamaan nopeutetusti kahden seuraavan vuoden aikana. Nuorisotyöllisyysaloite saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahaston ESR:n kautta.

Nuorisotyöllisyysaloitteesta rahoitusta hakevilla jäsenvaltioilla on oltava suunnitelma tämän vuoden loppuun mennessä nuorisotyöttömyyden torjumisesta, muun muassa nuorisotakuun avulla. Myös muita jäsenvaltioita kannustetaan tekemään suunnitelmat ensi vuoden aikana nuorisotyöttömyyden torjunnasta ja nuorisotakuun käyttöönotosta.

Neuvosto sopi helmikuussa, että nuorisotakuu on suositus jäsenmaille. Sen mukaan työelämän tai koulutuksen ulkopuolella oleville 15–24-vuotiaille pitää tarjota työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa työttömäksi jäämisestä tai virallisen koulutuksen päättämisestä.

Katainen_jälkilöylyt_smallPääministeri Jyrki Katainen puhui mm. nuorisotyöttömyydestä Eurooppa-neuvoston jälkilöylyissä 1.7.

Pääministeri Jyrki Katainen myöntää Helsingissä heinäkuun alussa pidetyssä yleisötilaisuudessa, että nyt päätetyt EU:n toimet eivät riitä ratkaisemaan Eurooppaa vaivaavaa nuorisotyöttömyyttä:

– Tosiasia, että valtaosa toimenpiteistä on tehtävä kansallisella tasolla. EU:n avulla voidaan tuoda apua, mutta päävastuu on kansallisilla toimenpiteillä, Katainen toteaa.

Samaa mieltä on Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Juhana Vartiainen:

          6-8 miljardia euroa on pieni raha eurooppalaisessa taloudenpidossa. Tämä on pikku rahaa ongelman laajuuteen verrattuna. Valtaosa toimista pitää olla kansallisella tasolla.

Lisäksi huippukokouksessa päätettiin siitä, että uusi Erasmus+ -ohjelma pyritään saamaan käyntiin ensi vuoden tammikuussa. Erasmus+ antaa mahdollisuuksia rajat ylittävään ammatilliseen koulutukseen.