Uutinen 9.9.2013

Kainuu pelittää ja digittää

EU arjessa_Kajaani.Kuva: Eurooppatiedotus

EU arjessa -kiertueen tapahtumapaikkana 2. syyskuuta oli vuorossa Kainuu. Tapahtuman teemaksi oli valittu EU:n digitaaliset sisämarkkinat sekä maakuntien mahdollisuudet hyötyä niistä. Kainuussa on mahdollisuuksiin tartuttu: Kajaanin ammattikorkeakoulussa on mahdollisuus saada koulutus pelialalle. Suomalaisista pelialan yrityksistä 15 prosenttia sijaitsee Kainuussa, missä työskentelee noin parisataa pelienkehittäjää tällä hetkellä.

Euroopan unionin digitaaliset sisämarkkinat eli rajat ylittävän verkkokaupan ja infrastruktuurin edistäminen on yksi Suomen hallituksen EU-politiikan painopisteistä. Euroopan unionin tavoitteena on toimivien digitaalisten sisämarkkinoiden aikaansaaminen vuoteen 2015 mennessä. Euroopan komissio on arvioinut digitaalisten sisämarkkinoiden kasvattavan unionin bruttokansantuotetta jopa neljällä prosentilla vuoteen 2020 mennessä. EU:lta odotetaan lähiaikoina lainsäädäntöehdotusta koskien digitaalisten sisämarkkinoiden loppuunsaattamista.

Yksikönpäällikkö Vesa Terävä Euroopan komissiosta. Kuva: EurooppatiedotusYksikönpäällikkö Vesa Terävä Euroopan komissiosta.

Laajakaistayhteys ei tavoita kaikkia

EU arjessa –tapahtumassa Kajaanissa viime viikolla pidetyssä digitaaliasioita käsittelevässä seminaarissa todettiin niin Kainuussa kuin muuallakin EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden avautuvan vasta toimivien laajakaistayhteyksien myötä. Kainuussa hyvin käyntiin lähtenyt laajakaistaverkon laajentaminen on hidastunut. Syynä tähän on muun muassa rahapula. Ratkaisua etsitään muun muassa langattomista, uusista 800 megahertsin taajuudella toimivista verkoista.

  Euroopan komission tavoitteena on saada toimivat laajakaistayhteydet kaikkien EU-kansalaisten ulottuville. Tätä tavoitellaan esimerkiksi kilpailua edistämällä, totesi yksikönpäällikkö Vesa Terävä Euroopan komissiosta.

Myös seminaarissa puhunut liikenneministeri Merja Kyllönen piti laajakaistayhteyksiin investoimista Suomessa ehdottoman tärkeänä.

 Voi kysyä, onko meillä varaa olla rakentamatta laajakaistayhteyksiä. Ne ovat kilpailukykymme ydin ja meillä pitää olla rohkeutta investoida niihin, painotti ministeri Kyllönen.

Uhkana pelialan siirtyminen Euroopan ulkopuolelle

Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula oli huolissaan siitä, että peliteollisuus uhkaa lähteä Euroopasta ellemme ryhdy nopeisiin toimiin. Euroopasta siirtyy koko ajan pieniä peliyrittäjiä muualle, erityisesti Kiinaan ja Yhdysvaltoihin. Vesa Terävän mukaan Eurooppaan kaivattaisiinkin nyt sijoittajia, jotka investoisivat pelialaan.

Myös toimitusjohtaja Reijo Paajasen mielestä Eurooppa on jäänyt monella tapaa kehityksessä jälkeen digitaalialalla. Hänen mukaansa Suomea pitäisi nyt kunnianhimoisesti tavoitella digitaalipalvelukeskusten sijaintipaikaksi.

Kajaanin torilla EU-arjessa -tapahtumassa 2.9. kuultiin niin musiikkia kuin EU-asiaa. Kuva: EurooppatiedotusKajaanin torilla EU-arjessa -tapahtumassa 2.9. kuultiin niin musiikkia kuin EU-asiaa.

Kainuussa uskotaan digitaalisiin sisämarkkinoihin

Euroopan komission Suomen edustuston teettämän mielipidekyselyn mukaan kainuulaiset uskovat alueensa pelialan hyötyvän EU:n digitaalisista sisämarkkinoista. Reilusti yli puolet kainuulaisista piti tietoverkkojen turvallisuutta ja laajakaistayhteyksien saamista haja-asutusalueille tärkeimpinä asioina, joihin EU:n tulisi maakunnassa vaikuttaa. Myös työllisyys- ja talouskysymykset sekä rikollisuudentorjunta ja ilmasto- ja energia-asiat nousivat kyselyssä esiin.

Kainuulaisten suhtautuminen Euroopan unioniin on tutkimuksen mukaan maan keskitasoa, kun verrataan tuloksia jo tutkittuihin muihin alueisiin. Kainuulaisista vastaajista 39 prosenttia piti Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja 23 prosenttia huonona asiana. Loput suhtautuivat neutraalisti tai eivät kertoneet kantaansa.

EU arjessa -kiertueen suunnittelusta vastaavat ulkoministeriön Eurooppatiedotus, Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto, eduskuntatiedotus ja YLE yhteistyössä maakunnallisten toimijoiden kanssa. Seuraava tapahtuma järjestetään Maarianhaminassa 27. syyskuuta.

Katso myös:

Lisää valokuvia Kainuun EU arjessa -tapahtumasta Eurooppatiedotuksen Flickr-tilillä

EU arjessa -tapahtumat

Lisätietoa Kainuun maakuntatutkimuksesta Euroopan komission Suomen edustuston verkkosivuilla