Uutinen 1.10.2013

Lisää eurooppalaisuutta eurooppalaisiin vaaleihin

Heli HeinonenHeli Heinonen vastaa EU-edustustossa suhteista Euroopan parlamenttiin.

Taas ne lähestyvät, Euroopan parlamentin vaalit. Ensi vuoden aikana laitetaan uusiksi parlamentti, komissio ja monta unionin huippuvirkaa. Tarjolla ovat muun muassa Eurooppa-neuvoston, komission ja unionin yhteisen ulkoasiainhallinnon johtajien lakit. Suomessa varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 25. toukokuuta. Jännitys tiivistyy, sillä tällä kerralla vaaleista toivotaan entistä eurooppalaisempia.

Lissabonin sopimus vahvisti unionin demokraattisuutta lujittamalla yhteyttä kansalaisten ja EU-päätöksenteon välillä. Vapailla vaaleilla valittujen jäsenten muodostama Euroopan parlamentti sai lisää valtaa, ja siitä tuli tasavertainen lainsäätäjä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Talouskriisin aikana tehtyjen muun muassa pankkiunionia koskevien keskinäistä riippuvuutta lisänneidenpäätösten myötä demokraattisuuden vahvistaminen on yhä tärkeämpää.

Nyt ovat edessä ensimmäiset Euroopan parlamentin vaalit Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso on peräänkuuluttanut lisää eurooppalaista julkista tilaa eli todellista Euroopan tason keskustelua yhteisistä asioista. Keväällä komissio antoi sarjan suosituksia, joiden tarkoitus on tuoda unionia lähemmäs äänestäjiä. Myös parlamentti itse hyväksyi heinäkuussa samansuuntaisia ehdotuksia koskien vaalien käytännön järjestelyjä.

Merkittävin ehdotetuista muutoksista on se, että seuraavan komission puheenjohtaja tulee parlamenttiin ensi keväänä valittujen ehdokkaiden joukosta. Eurooppalaisten poliittisten ryhmien ja niitä lähellä olevien kansallisten puolueiden tulisi nimetä niin kutsutut kärkiehdokkaat, jotka kampanjoisivat jokaisessa EU-maassa oman poliittisen ohjelmansa pohjalta.  Muutos merkitsisi komission poliittisen roolin vahvistumista. Äänestäjille halutaan antaa mahdollisuus vaikuttaa entistä suoremmin viisivuotisen komission toiminnan painopisteisiin.

Selkeämpien valintojen tarjoamisen uskotaan kannustavan yhä useammat kansalaiset äänestysuurnille. Eurooppalaiset poliittiset ryhmät ovat ottaneet kärkiehdokkaan valinnan työn alle. Niin ikään vaaliohjelmia sorvataan jo kovaa vauhtia. Useimmat ryhmät aikovat julkistaa lopullisen ehdokkaansa komission puheenjohtajaksi alkuvuodesta. Suomalaisten puolueiden odotetaan antavan tukensa niitä lähellä olevien eurooppalaisten poliittisten ryhmien lopulliselle ehdokkaalle. Käytännöt kärkiehdokkaan asettamiselle vaihtelevat jonkin verran ryhmien välillä.

Komissio on perustanut verkkosivun,  jonka avulla on mahdollista seurata jäsenmaiden ja puolueiden edistymistä vaaleja koskevien uudistusten toimeenpanossa. Parlamentti aloitti lähtölaskennan 10. syyskuuta käynnistettyään vaalien tiedotuskampanjan, joka jatkuu vaalien jälkeen aina siihen asti, kunnes uusi parlamentti hyväksyy vastavalitun komission puheenjohtajan. Kampanjan avainviesti kuuluu – ja onhan siihen yhdyttävä – tällä kertaa vaalit ovat erilaiset.

Heli Heinonen

Kirjoittaja työskentelee EU-edustustossa Euroopan parlamenttiin liittyvien kysymyksien parissa.