Uutinen 9.10.2013

Selkoa EU:sta? –tilaisuus Turussa: Ympäristöteknologiassa paljon mahdollisuuksia Suomelle

Ympäristöministeri Ville Niinistö Turussa_Eurooppatiedotus

Valtioneuvoston EU-selonteon mukaan kansalaiset odottavat Euroopan unionilta eniten talous- ja eurokriisin voittamista. Ympäristöministeri Ville Niinistö uskoo, että kriisistä vielä noustaan yhteisen eurooppalaisen talouspolitiikan avulla. Niinistö kertoi näkemyksistään ja Suomen EU-politiikan linjauksista Selkoa EU:sta? –keskustelutilaisuudessa Turussa maanantaina. Turussa keskityttiin erityisesti Euroopan unionin ympäristöpolitiikkaan, vaikka keskustelu polveili myös EU-politiikan muille alueille.

Kommentaattorin, kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen mukaan eduskunnan suuren valiokunnan työskententelyä EU-asioissa ei tunneta tarpeeksi.Kommentaattorin, kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen mukaan eduskunnan suuren valiokunnan työskententelyä EU-asioissa ei tunneta tarpeeksi.

EU ilmastopolitiikan eturintamassa

EU on yksi kansainvälisen ilmastopolitiikan johtajista. Sen tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kahden asteen lämpenemisrajoitteen kannalta riittävän kunnianhimoisen globaalin ilmastosopimuksen aikaansaaminen. Sopimus loisi pohjan vihreän energiatalouden investoinneille. Samalla olisi pidettävä huolta, ettei sopimus edesauta hiilivuotoa eli johda teollisuuden siirtymiseen Euroopasta sellaisiin maihin, joilla ei ole yhtä tiukkoja päästötavoitteita.

EU-maat ovat sopineet sitovista päästötavoitteista, uusiutuvan energian käytöstä ja energiatehokkuudesta vuoteen 2020 mennessä. EU on valmis kiristämään omia päästötavoitteitaan 30 prosenttiin, mikäli muut teollisuusmaat sitoutuvat vastaaviin tavoitteisiin. Myös kasvavien talouksien tulisi mahdollisuuksien mukaan päästöjenvähennystoimiin.

Ympäristöasiat liittyvät kaikkeen

Ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat kaikille yhteisiä, myös EU-tasolla, on kyse sitten Itämeren suojelusta, rikkidirektiivistä tai maataloudesta.

  Usein puhutaan vain ympäristönsuojelun taloudellisista kustannuksista, mutta ei huomata sitä, kuinka paljon myös taloudellista etua puhdas Itämeri meille tuo, totesi ministeri Niinistö.

Eurooppatiedotuksen Selkoa EU:sta? -keskustelutilaisuuksien sarjassa oli tällä viikolla vuorossa Turku.Eurooppatiedotuksen Selkoa EU:sta? -keskustelutilaisuuksien sarjassa oli tällä viikolla vuorossa Turku.

Ilmasto -ja energiapolitiikan muutokset ovat vaikuttaneet merkittävästi alan markkinoihin. Nyt ollaan siirtymässä resursseista osaamiseen. Puhtaan teknologian sektori on voimakkaassa kasvussa. Suomella on mahdollisuus hyötyä ilmastotoimista, sillä meillä on vahvaa puhtaan teknologian alan osaamista. Mahdollisuuksia vientiyrityksille siis löytyy myös tältä alueelta.

   Meillä on osaamista ympäristöteknologiassa, johon on kiinnostusta Kiinassa asti. Meidän pitäisikin olla edelläkävijöitä näissä asioissa, painotti Niinistö.

 

Lue lisää: Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (pdf)