Uutinen 17.10.2013

Pirkka Tapiola edustaa Euroopan unionia Moldovassa

Eurooppapäivä Moldovassa

Pirkka Tapiola aloitti 1. syyskuuta päällikkönä Euroopan unionin delegaatiossa Moldovassa. Hän on ensimmäinen suomalaisdiplomaatti, joka valittiin edustuston päälliköksi EU:n ulkosuhdehallinnossa. Diplomaatti Tapiolalla on takanaan kokemusta työskentelystä niin Suomen ulkoasiainministeriössä, Euroopan unionin neuvoston sihteeristössä kuin EU:n ulkosuhdehallinnossa Brysselissä.

Delegaation päällikön työ on kiireistä mutta antoisaa

Jo nyt reilun kuukauden Moldovassa työskentelyn jälkeen voi Pirkka Tapiolan mukaan todeta, että delegaation päällikkönä toimiminen on paitsi hyvin kiireistä myös erittäin mielenkiintoista.

       Tämä on kyllä jännä tehtäväkokonaisuus; toimin paitsi tietenkin Euroopan unionin ulkosuhdehallinnon edustajana tällä Moldovassa, myös komission edustajana. Kyse on siis niin sanotusta kaksoishatutuksesta, kertoo Tapiola.

TapiolaPirkka282 (matala)Euroopan unionin Moldovan delegaation päällikkö Pirkka Tapiola

Osansa työpäivistä vievät myös Moldovassa järjestettävät EU-koordinaatiokokoukset sekä komissaari- ja muut korkean tason vierailut. Delegaation päällikkö myös matkustaa koko ajan sekä Moldovassa että myös laajemmin Transnistrian konfliktin ratkaisukysymysten puitteissa. Delegaation tehtäviin kuuluu niin poliittista työskentelyä kuin avustustoimintaa. Delegaatio jakaa 130 miljoonaa euroa vuodessa Moldovan rakenteellisiin uudistuksiin. Se tekee 41 euroa asukasta kohden. Tukien hallinnointi vie suuren työpanoksen delegaatiossa, jossa työskentelee kohta 40 henkilöä. Kaikki ovat ylityöllistettyjä.

 

Vilnan marraskuun huippukokous tärkeä virstanpylväs

Vilnassa järjestetään Euroopan unionin Itäisen kumppanuuden huippukokous 28.-29. marraskuuta. Kokousvalmisteluiden taustalla on paljon odotuksia ja kunnianhimoisia tavoitteita. EU:n kanssa solmittava niin sanottu assosiaatiosopimus tarjoaa kumppanimaille taloudellista ja poliittista yhteistyötä. Sopimukseen kuuluu muun muassa vapakauppa-alueen perustaminen.

Vilnan tulevan huippukokouksen yhtenä tavoitteena pidetään sopimuksen solmimista Ukrainan kanssa. Moldovan osalta, kuten myös Georgian ja Armenian, tavoitteena olisi saada sopimusneuvottelut päätökseen.

       EU ja Moldova allekirjoittanevat sopimuksen ennen ensi vuoden alun parlamenttivaaleja, jotta Moldovan kurssi olisi ankkuroitu vaalituloksesta huolimatta, Tapiola sanoo.

Vilnan kokousEuroopan unionin Itäisen kumppanuuden huippukokous järjestetään Vilnassa 28.-29. marraskuuta. Kuva: Euroopan komissio

Pirkka Tapiolan mukaan Vilnan kokoukselle on silti turhaa asettaa mitään käänteentekeviä tavoitteita, vaikka se toki tärkeä virstanpylväs tuleekin olemaan. Mikään ei tietenkään tule muuttumaan yhdessä yössä sopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

       Assosiaatiosopimus tulee auttamaan maita pitkällä aikavälillä. Sen myötä rakennetaan sopimusmaille sellainen kehys, jonka sisällä välttämättömiä uudistuksia voidaan tehdä. Uudistukset liittyvät niin oikeusvaltion kehittämiseen ja korruption kitkemiseen kuin erilaisten standardien yhtenäistämiseen EU:n kanssa. Näissä on paljon tekemistä vielä niin täällä Moldovassa kuin muissakin Itäisen kumppanuuden maissa.

EU-jäsenyys vielä hyvin kaukana

Assosiaatiosopimuksen solmimiseen liittyy kumppanimaissa myös toiveita mahdollisesta EU-jäsenyydestä, vaikka jäsenyys ei automaattisesti kytkeydy assosiaatiosopimukseen. Kaikilla Itäisen kumppanuuden mailla olisi kuitenkin vielä paljon työtä edessään tuon mahdollisen tavoitteen saavuttamiseksi. Demokratia- ja oikeusvaltiokehitys vaativat vielä suuria uudistuksia. Myös korruption kitkennässä on paljon työtä edessä.

       Tämän lisäksi Euroopan unionin tulisi ensin saada oma sisäinen kehityksensä siihen pisteeseen, että uusi laaja laajentuminen olisi ylipäätään mahdollista, Tapiola muistuttaa.

 

Noston kuva: Eubam