Uutinen 28.10.2013

Huippukokous pui digitaalisia sisämarkkinoita ja maahanmuuttoa

EU-huippukokous 24.-25.10.2013. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 24.-25. lokakuuta jäsenmaiden päämiehet keskustelivat muun muassa digitaalisista sisämarkkinoista, innovaatioista ja palveluista sekä Euroopan maahanmuuttotilanteesta.

Vähemmän on enemmän

Innovaatioita ja vahvaa digitaalitaloutta pidettiin keskeisenä tekijänä Euroopan kilpailukyvyn parantamiselle. Eurooppa-neuvosto korosti jo aiemmin esitetyn tavoitteen digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumisesta vuoteen 2015 mennessä tärkeyttä.

Suomi korosti, että jatkuva muutos osana digitaalisten sisämarkkinoiden luonnetta tulisi ottaa huomioon lainsäädäntötyössä. Eurooppa-neuvosto yhtyi Suomen näkemykseen siitä, että olennaista olisi luoda eurooppalaiset raamit, mutta välttää yksityiskohtaista sääntelyä.

Eurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä viime viikolla. Kuva: Eurooppa-neuvostoEurooppa-neuvosto kokoontui Brysselissä viime viikolla. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Huippukokouksessa korostettiin myös, että olisi tärkeää lisätä konkreettisesti digitaalisia taitoja Euroopassa. Esimerkiksi EU:n rakenne- ja investointirahastoista voitaisiin jatkossa tukea myös digitaalialan erilaisia koulutushankkeita.

Tärkeää olisi myös kaventaa eri jäsenmaiden välistä digitaalista kuilua. Eurooppa-neuvoston mukaan tulisi edistää investointeja sellaisen infrastruktuurin käyttöönoton vauhdittamiseksi, jolla voidaan esimerkiksi nopeuttaa uusien teknologioiden kuten 4G -tekniikan käyttöönottoa.

Suomen aloitteesta myös cleantech ja biotalous nostettiin tärkeiksi esimerkeiksi tulevaisuuden innovaatiopolitiikasta.

Viime viikon EU-huippukokouksessa puheenaiheeksi nousivat myös vakoiluepäilyt. Saksan ja Ranskan johdolla aletaan käydä keskusteluja USA:n kanssa pelisääntöjen luomiseksi. Kuva: Eurooppa-neuvostoViime viikon EU-huippukokouksessa puheenaiheeksi nousivat myös vakoiluepäilyt. Saksan ja Ranskan johdolla aletaan käydä keskusteluja USA:n kanssa pelisääntöjen luomiseksi. Kuva: Eurooppa-neuvosto

Päämiehet suosittelivat komissiolle lisäksi sääntelyn keventämistä ylipäätään, ei vain digitaaliasioissa. Suomi piti kokouksessa tärkeänä, että EU-lainsäädäntöä valmistellaan siten, että se tukee työpaikkojen luomista ja kilpailukykyä ilman turhaa hallinnollista taakkaa yrityksille. Eurooppa-neuvosto suosittelikin komissiota pikaisesti poistamaan vanhentunutta lainsäädäntöä ja tarpeettomia lakialoitteita.

Euroopan yhteinen vastuu

Eurooppa-neuvosto keskusteli myös viimeaikaisista tragedioista Välimerellä. Jatkossa vastaavanlaiset tapahtumat halutaan estää. Kokouksessa korostettiin erityisesti jäsenmaiden yhteistä vastuuta sekä kokonaisvaltaisen toiminnan tärkeyttä. Olisi tärkeää voida puuttua myös maahanmuuttovirtojen taustalla oleviin syihin, kuten ihmiskauppaan. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuy korosti EU:n maahanmuuttopolitiikan kolmea arvoa: ennalta ehkäisyä, suojelua ja solidaarisuutta.

Eurooppa-neuvoston mukaan uuden eurooppalaisen rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) pikainen käyttöönotto jäsenvaltioissa on ratkaisevan tärkeää alusten sekä maahantulon havaitsemiseksi ja ihmishenkien pelastamiseksi Euroopan unionin ulkorajoilla.

Eurooppa-neuvosto saa ensi joulukuun huippukokouksessa raportin ja ehdotuksia työryhmältä, joka on asetettu koordinoimaan selvitystyötä. Pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan EU-huippukokous palaa ensi keväänä.

Lue lisää:

Eurooppa-neuvoston 24.-25.10.2013 päätelmät (pdf)

Valtioneuvoston tiedote 25.10.2013