Uutinen 4.11.2013

Televiestinnästä digitaalisten sisämarkkinoiden veturi?

Kristiina PietikäinenKristiina Pietikäinen työskentelee televiestinnän erityisasiantuntijana EU-edustustossa.

Komissio julkaisi syyskuussa asetusehdotuksen sähköisen viestinnän sisämarkkinoista. Sen tavoitteena on luoda toimivat sisämarkkinat televiestinnän alalle ja yhtenäistää sääntelyä erityisesti taajuuspolitiikan ja kuluttajansuojan aloilla. Pyrkimyksenä on muun muassa helpottaa teleyritysten sijoittumista eri maihin, laskea edelleen verkkovierailuhintoja, nopeuttaa taajuuksien jakamista ja parantaa kuluttajien asemaa telepalveluiden käyttäjinä. 

Suomi on ollut ehdotusta kohtaan poikkeuksellisen kriittinen, vaikka onkin vahva sisämarkkinakehityksen kannattaja. Kritiikin ymmärtää, kun tutkii esitystä lähemmin. Saavutetaanko esitetyillä keinoilla toivotut tavoitteet?

Kilpailua vai keskittymistä?

Telemarkkinoita on vapautettu kilpailulle ja sääntelyä yhtenäistetty jo lähes neljännesvuosisadan ajan. Sääntelyn tavoitteena on ollut monopolien purkaminen ja kilpailun avaaminen. Toimenpiteiden tuloksena telemarkkinoille on tullut lukuisia uusia toimijoita, hinnat ovat laskeneet, ja kuluttajien valinnanvara on lisääntynyt.

Asetuksella kelkka olisi kääntymässä. Siinä otetaan käyttöön uusi eurooppalainen valtuutus, jonka nojalla teleyrityksellä olisi mahdollisuus toimia useassa eri maassa ilman kuhunkin maahan tehtävää erillistä ilmoitusta. Komissio haluaa laajentaa teleyritysten markkina-alueita Euroopassa. Vahvemmilla toimijoilla olisi paremmat mahdollisuudet investoida ja innovoida. Pyrkimys on siis kohti keskittymistä kilpailun kustannuksella. Suunnanmuutoksen vaikutukset erityisesti haastajayrityksille ja kansalliselle kilpailutilanteelle voivat olla arvaamattomat.

Komissio myös ehdottaa viranomaisvalvonnan keskittämistä teleyrityksen kotimaan viranomaisille riippumatta siitä, missä itse toimintaa harjoitetaan. Valvonnan siirtäminen kauemmas kuluttajista tuskin parantaa kuluttajan asemaa. Muutos saattaa päinvastoin heikentää kuluttajansuojaa varsinkin, jos eri viranomaisten välinen työnjako ei ole selvä. 

Halvemmat puhelut ja uusia taajuksia käyttöön nopeasti?

Komissio haluaa nähdä Euroopan yhtenä paikallispuhelinalueena, jossa verkkovierailumaksuista vähitellen luovutaan. Kuluttajat varmasta tervehtivät muutosta ilolla. Mutta hintojen lasku ei ole kirkossa kuulutettu. Riskinä saattaa olla hintojen nousu erityisesti maissa, joissa hintataso on jo erittäin alhainen eikä hintojen pudottamiseen enää ole varaa.

Esityksen suurimmat sisämarkkinaodotukset liittyvät taajuuspolitiikan harmonisointiin. Käyttötarkoitusten harmonisointia voi vain kannattaa. Ja aina parempi, jos kaikki maat saadaan etenemään samassa aikataulussa ja mahdollisimman nopeasti. Mutta esitykseen liittyy paljon byrokratiaa ja ylimääräistä koreografiaa. Ei ole ollenkaan selvää, johtaako uusi sääntely lopulta etenemiseen nopeimpien vai hitaimpien tahdissa. On koko Euroopan etu, että nopeimpien vauhtia ei jarrutella.

Kristiina Pietikäinen

Kirjoittaja on televiestinnän erityisasiantuntija EU-edustustossa.