Uutinen 11.11.2013

EU:n arktinen informaatiokeskus Rovaniemelle? – EU-päätöstä odotellaan yhä

Arktikum

Euroopan unioni on yhä aktiivisempi arktinen toimija. Kolme EU-maata, Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat arktisia valtioita. Islanti ja Norja kuuluvat Euroopan talousalueeseen. Arktisen alueen nopea kehitys mutkikkaine poliittisine ja ympäristöllisine muutoksineen on luonut tarpeen eurooppalaiselle yhteistyölle myös arktisen tutkimuksen osalta. Rovaniemelle mahdollisesti sijoitettava Euroopan unionin arktinen informaatiokeskus vastaisi tähän kysyntään.

Rovaniemellä ei ole kilpailijoita

Euroopan komissio nosti ajatuksen eurooppalaisesta arktisesta informaatiokeskuksesta esille jo vuonna 2008. Lapin yliopiston Arktinen keskus teki vuonna 2009 aloitteen EU:n arktisen informaatiokeskuksen perustamisesta Rovaniemelle, Arktisen keskuksen yhteyteen. Aloitteessa ehdotettiin verkostomallista keskusta, jossa olisi mukana eurooppalaisia, arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavia laitoksia. Tällaisesta yhteistyöstä Arktisella keskuksella on jo paljon kokemusta.

Rovaniemellä ei ole varteenotettavia kilpailjioita, mutta ratkaisua ei olla vielä tehty. EU:n informaatiokeskuksen perustaminen on tavoitteena kirjattu istuvan hallituksen ohjelmaan ja se on myös yksi Suomen arktisen strategian kärkihankkeista.

EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton tapasi Napapiirillä myös Joulupukin vuonna 2012. Kuva: UMEU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Catherine Ashton vieraili Rovaniemellä ja muun muassa Arktisessa keskuksessa keväällä 2012. Totta kai myös Joulupukin tapaaminen kuului ohjelmaan. Kuva: UM

Lapin yliopiston Arktinen keskus on perustettu vuonna 1989. Siellä työskentelee 80 henkilöä, jotka edustavat kymmentä eri kansallisuutta. Arktisen alueen muutosta tutkitaan monitieteisesti ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen keskittyen. Tutkimustoiminnassa rakennetaan luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen monitieteisiä käytäntöjä. Oikeustieteellistä tutkimusta tehdään muun muassa kansainvälisiin arktisen alueen sopimuksiin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin liittyen. Lisäksi Arktinen keskus välittää monille kohderyhmille arktista tietoa tiedeviestinnän ja Arktikum-talossa sijaitsevan tiedekeskuksen kautta. Arktisen keskuksen henkilökuntaa työskentelee asiantuntijoina myös monissa eri tehtävissä maailmalla.

Valmisteleva hanke pohjustaa uutta keskusta

Euroopan komissio hyväksyi alkuvuodesta 2013 EU:n arktista keskusta valmistelevan projektin, jonka ensisijaisena tavoitteena on tuottaa EU:lle strateginen ympäristövaikutusten arviointi arktisen alueen muutoksista. Projekti arvioi myös esimerkiksi EU-politiikkojen vaikutuksia arktisella alueella. Arktinen keskus koordinoi hanketta.

Paula Kankaanpää. Kuva: Arto VitikkaArktisen keskuksen johtaja, professori Paula Kankaanpää. Kuva: Arto Vitikka

     Tämän valmistelevan projektin tarkoituksena on lisäksi testata mallia, jota olemme ehdottaneet EU:n arktisen informaatiokeskuksen toimintamalliksi. Siinä 19 johtavaa arktista tutkimusta ja viestintää harjoittavaa laitosta useista eri EU-maista ja EU:n ulkopuoleltakin kokeilee verkostomallin toimivuutta ja tehokkuutta. Keskeinen ajatus on luoda hyvä, tieteeseen pohjaavan tiedon sovellus, sanoo Arktisen keskuksen johtaja, professori Paula Kankaanpää.

 Budjetiltaan miljoonan euron arvoinen projekti kestää kesään 2014 saakka. Meneillään oleva projekti ei itsessään merkitse EU:n informaatiokeskuksen syntyä, mutta siinä tehtävät asiat pyrkivät hyödyttämään EU:n arktisen politiikan kehittämistä ja samalla ne ovat tärkeitä itse informaatiokeskusta koskevan lopullisen päätöksenteon pohjaksi.

     Toivomme, että lopullinen vastaus tulisi viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. Olisi tärkeää, että nykyinen komissio tekisi päätöksen, muuten asia saattaa siirtyä aivan liian kauas tulevaisuuteen, painottaa Kankaanpää.

Katso myös:

Arktisen keskuksen verkkosivut

Valmistelevan EU-hankkeen verkkosivut (englanniksi)

Suomen arktinen strategia (pdf)