Uutinen 22.11.2013

Åland i Europeiska unionen

Åland i EU_tilauslomakekuvaDenna publikation har som målsättning att redogöra för hur   EU-medlemskapet har påverkat det autonoma Åland.   Landskapet, med sin särställning,  kan inte undantagslöst jämföras med övriga Finland. Denna uppdaterade version  dryftar i korthet de utmaningar och hotbilder som Åland står inför i dag, efter 18 år av medlemskap i den Europeiska unionen.  Den senaste EU-opinionsundersökningen som utförts på Åland ingår även.

Huom. suomenkielinen käännös tulossa!

 Tilauslomakkeemme

pdfÅland i EU pdf.