Uutinen 3.12.2013

EU:n Itäinen kumppanuus jatkuu Ukrainan tilanteesta huolimatta

 Tuomioja ja Kypros

EU:n järjestyksessään kolmas Itäisen kumppanuuden huippukokous Vilnassa 28.-29. marraskuuta ei kaikilta osin täyttänyt sille etukäteen annettuja suuria toiveita. Isoin pettymys oli Ukrainan vetäytyminen EU-lähentymissopimuksesta. Etenemistä kuitenkin tapahtui erityisesti Georgian ja Moldovan osalta. Myös viisumihelpotusneuvottelut kumppanimaiden kanssa jatkuvat.

Vilna Itäinen kumppanuus huippukokousEU pui Itäistä kumppanuutta huippukokouksessa Vilnassa 28.-29. marraskuuta

Georgian ja Moldovan EU-lähentymissopimukset vapaakauppatavoitteineen hyväksyttiin Vilnan kokouksessa. Sopimukset allekirjoitettaneen ensi vuoden aikana. Lisäksi Azerbaidzhanin kanssa sovittiin viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus. Alustava sopimus Georgian osallistumisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioihin allekirjoitettiin myös kokouksessa.

Suomen delegaatiota Vilnassa johtanut ulkoministeri Erkki Tuomioja pitää Ukrainan tilannetta erittäin huolestuttavana. Hän korostaa mielenosoittajien sananvapautta ja oikeuttaa rauhanomaisiin kokoontumisiin.

– Ukrainan on toimittava yhteisten eurooppalaisten arvojen ja periaatteiden mukaisesti ja ryhdyttävä eri osapuolten väliseen dialogiin mahdollisimman pian, ulkoministeri Tuomioja painottaa.

 Lue lisää:

Eurooppatiedotuksen uutinen Itäisen kumppanuuden huippukokouksen alkamisesta 27.11.

Vilnan kokouksen tuloksista Eurooppa-neuvoston sivuilla (en)

Itäinen kumppanuus EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivuilla (en)

Ulkopoliittisen instituutin analyysi Vilnan kokouksen tapahtumista

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan blogi