Uutinen 9.12.2013

EU:n ja Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvottelut

EU_USA_kuva: Euroopan komisso

Euroopan unioni ja Yhdysvallat käynnistivät vapaakauppaneuvottelut heinäkuussa. Kauppa- ja investointisopimuksen tavoitteena on mahdollisimman laaja ja vastavuoroinen kaupan vapauttaminen. Suunnitteilla oleva vapaakauppa-alue olisi toteutuessaan maailman suurin.

Sopimus pyrkii purkamaan ja vähentämään sääntelyä sekä alentamaan ja poistamaan tullimaksuja ja -muodollisuuksia. Eurooppalaisille elintarvikkeille avataan mahdollisuudet päästä Yhdysvaltojen markkinoille sekä avata julkiset hankinnat ja palveluiden kauppa kilpailulle. Julkiset hankinnat ovat yksi tärkeimmistä EU:n prioriteeteista neuvotteluissa. Audiovisuaalinen ala jää toistaiseksi sopimuksen ulkopuolelle. Tilanne voi tosin jossain vaiheessa muuttua.

Ensimmäinen neuvottelukierros järjestettiin 8.-12.7.2013. Neuvottelukierroksella käytiin läpi kaikki kolme osa-aluetta: markkinoillepääsy, sääntelykysymykset ja tullien ulkopuoliset esteet sekä globaalit säännöt.

EU:n puolelta neuvotteluja vetää komissio. Jäsenmaat valmistelevat kannat yhteistyössä komission kanssa. EU:n ja Yhdysvaltojen saatua neuvottelut päätökseen tulee vielä sekä EU-jäsenmaiden että Euroopan parlamentin hyväksyä sopimus.

Seuraava neuvottelukierros järjestetään lokakuun toisella viikolla. Sitä koskevat valmistelut ovat käynnissä sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa.

EU ja Yhdysvallat maailmankaupan mahtitekijöitä

Euroopan unioni ja Yhdysvallat tuottavat melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta. Ne vastaavat 30 prosentista maailmankaupasta. EU-alueella ja Yhdysvalloissa asuu yhteensä noin 825 miljoonaa ihmistä.

Euroopan komissio on arvioinut sopimuksen myötä unionin bruttokansantuotteen kasvavan 0,48 prosentilla eli 82 miljardilla eurolla vuoteen 2027 mennessä. Vienti EU:sta Yhdysvaltoihin kasvaa arvion mukaan lähes 30 prosenttia vuoteen 2027 mennessä sopimuksen ansioista. Tämän toivotaan tuovan kasvua ja työpaikkoja EU-alueelle. Tavoitteena on parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten markkinoillepääsyä.

Suomi tukee kunnianhimoista sopimusta

Suomi tukee mahdollisimman laaja-alaista ja kunnianhimoista sopimusta. Suomi pitää tärkeänä, että erityisesti palveluissa, julkisissa hankinnoissa, kaupan teknisissä esteissä ja tullimenettelyissä tavoitellaan sopimusta, joka avaisi eurooppalaisyrityksille paremmat mahdollisuudet päästä Yhdysvaltojen markkinoille. Avoimuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota neuvottelujen aikana, sillä neuvotteluihin kohdistuu laaja mielenkiinto kansalaisyhteiskunnan taholta.

Suomen ulkoasiainministeriö ottaa vastaan näkemyksiä käsiteltävistä neuvotteluaiheista Suomen kannanmuodostusta varten. Ministeriö järjestää syyskuun loppupuolella yleisölle avoimen kuulemistilaisuuden, jonka ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

Lue lisää:

Kauppasopimusneuvotteluista ulkoministeriön verkkosivuilla

EU:n alustavia neuvottelukantoja Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi)