Uutinen 11.12.2013

Horisontti 2020 – EU-rahoitusta tutkimukselle ja innovaatioille

Horisontti 2020 -ohjelma tukee eurooppalaista tutkimusta ja innovaatioita. Kuva: NN_norden.org

Euroopan komissio julkisti 11. joulukuuta ensimmäiset hanke-ehdotuspyynnöt EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –ohjelman puitteissa. Ohjelman koko budjetti seitsemälle vuodelle on 80 miljardia euroa, josta yli 15 miljardia euroa jaetaan kahden ensimmäisen ohjelmavuoden aikana.

Horisontti 2020 –ohjelman avulla on tarkoitus vauhdittaa Euroopan osaamistaloutta ja lisätä siten kasvua, työllisyyttä ja elämänlaatua. Vuosina 2014-2015 ohjelmassa keskitytään erityisesti muun muassa sellaisiin aihepiireihin kuin yksilöllinen terveydenhuolto, digitaalinen turvallisuus ja älykkäät kaupungit.

Huipputiede, teollisuus ja innovaatiot tuen kohteina

Komissio ilmoitti nyt ensimmäistä kertaa, mitkä ovat ohjelman ensisijaisia rahoituskohteita seuraavien kahden vuoden aikana. Näin tutkijoiden ja yritysten on aikaisempaa helpompaa ennakoida, mihin suuntaan EU:n tutkimuspolitiikkaa ollaan kehittämässä.

Useimmat ensi vuoden talousarvion piiriin kuuluvat ehdotuspyynnöt ovat jo avoinna ja niihin otetaan vastaan hanke-ehdotuksia tästä päivästä lähtien. Ensi vuodelle on varattu 7,8 miljardin euron arvosta ehdotuspyyntöjä. Rahoitus kohdennetaan kolmeen Horisontti 2020 –ohjelman pääpilariin:

  • Huipputason tieteeseen; huippututkijoille sekä apurahoja nuoremmille tutkijoille
  • Euroopan teollisuuden johtoaseman tukemiseen tieto- ja viestintäteknologian, nanoteknologian, bioteknologian ja robotiikan aloilla
  • Yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten terveys, maa- ja biotalous, energia, liikenne, ilmasto, ympäristö, turvallisuus, liittyvien innovaatioiden tukeminen

Kuka voi hakea?

Komission mukaan ohjelman byrokratiaa on kevennetty osallistumisen helpottamiseksi. Esimerkiksi  tutkijoita, korkeakouluja, yrityksiä ja pk-yrityksiä kannustetaan näin osallistumaan ohjelmaan.

 Vuosina 2014-2015 ehdotuspyyntöihin sisältyy 500 miljoonan euron rahoituspotti, joka suunnataan kahden vuoden aikana innovatiivisille pk-yrityksille.

Lisätietoja Horisontti 2020 –ohjelmasta:

Muistio Horisontti 2020 -ohjelmasta (en)

Horizon 2020 -verkkosivut (en)

Osallistujien portaali (en)