Uutinen 13.12.2013

Eurooppalainen resepti voimaan

Potilasdirektiivi astui voimaan lokakuussa 2013.

Ensi vuoden alusta alkaen potilas voi hankkia Suomessa kirjoitetulla reseptillä lääkkeitä myös muiden EU-maiden apteekeista. Samoin toisessa EU- tai ETA-maassa kirjoitetulla eurooppalaisella lääkemääräyksellä voi ostaa lääkkeitä suomalaisista apteekeista.

Uudistuksen taustalla on potilasdirektiivi, joka tuli voimaan lokakuusta alkaen. Se muun muassa velvoittaa hyväksymään EU- tai ETA-maassa kirjoitetut reseptit, mikäli lääkkeellä on myyntilupa ostomaassa.

Potilaan on itse muistettava pyytää lääkäriä kirjoittamaan eurooppalainen lääkemääräys. Suomalainen potilas maksaa itse ulkomailla ostamansa lääkkeet ja voi hakea myöhemmin Suomeen palattuaan korvauksen Kelasta.

Apteekki voi kieltäytyä myymästä lääkettä ostajalle, mikäli herää epäilys ulkomaisen reseptin aitoudesta tai sisällöstä. Eurooppalaisessa lääkemääräyksessä täytyy olla reseptin määrääjän yhteystiedot. Reseptin voimassaoloaika määräytyy sen kirjoitusmaan lainsäädännön mukaan. Esimerkiksi Suomessa resepti on voimassa vuoden.

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Pasi Mustonen ei odota erityisiä ruuhkia apteekkeihin uuden reseptikäytännön myötä. Mutta totta kai seuraamme uudistuksen vaikutuksia ihan eurooppalaisellakin tasolla.

Potilasdirektiivin soveltaminen vielä kesken monessa EU-maassa

Myös suomalaiset voivat jatkossa ostaa lääkkeensä useammin esimerkiksi Virosta. Toisaalta uusi käytäntö helpottaa myös niitä suomalaisia, jotka ovat ostaneet hoitopalveluita toisesta EU-maasta – nyt myös jatkohoitoon mahdollisesti kuuluvia lääkkeitä voi ostaa Suomesta eurooppalaisella reseptillä.

Potilasdirektiiviin ja siihen kuuluvaan eurooppalaiseen lääkemääräykseen liittyvät asiat tarkentuvat vielä paitsi Suomessa myös monissa muissa EU-maissa, vaikka lainsäädäntö sinällään on jo voimassa. Monissa maissa lainsäädäntötyö on potilasdirektiivin osalta vielä kesken, joten tässä sovelletaan vielä usein luovia ratkaisuja, Pasi Mustonen kertoo.

 

Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on uudistuksesta johtuen uusimassa lääkkeiden toimittamista koskevia määräyksiään.